Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

TANYFSON, Vv SEX HAM

NODION 0 DDOLGELLAU. I

I Ii Rhyfel o Ddydd i Ddydd.

News
Cite
Share

I I i Rhyfel o Ddydd i Ddydd. Dydd Llun, Rhagfyr g4 Mae y drafodaeth heddwch cyd- rhwng Germani a Rwsia yn Brest Litovsk wedi agor er dydd Sad wrn. Datganodd y Tywysog Leopold o Bavaria, a'r Barwn Von Kuhlmann, Gweinidog Tramor Germani, eu gobaith cryf am y terfynai y gweithrediadau mewn heddwch fyddai yn fendith i bobl pob gwlad. Rhoddodd Prif Gynrychiolydd Rwsia amlinelliad o gynhygion heddwch y wlad honno, cynhygion sydd, fel y gwyddys, yn seiliedig ar benderfyniadau y "Soviet"—y Cyngrhair sy'n cynrhychioli y gweithwyr a'r milwyr. Wedi gwrando yr adroddiad amlygodd cynrychiolwyr y Galluoedd Canol- og eu parodrwydd i ystyried y cyn. hygion. Dywedir os bydd arwydd. ion cyd-ddeall y bydd Ymherawd- wr Germani yn debyg o fynd ei hun i Brest Litovsk, a'i fod ymhlaid galw cynliadledd o benaduriaid a llywodraethwyr Europ. Sibrydir hefyd y symudir y gweithrediadau o Brest Litovsk i Stockholm. Bu y Germaniaid yn ymosod yn drwrnar ein llinellau gerllaw Ypres, ar reilffordd Staden, a llwyddasant i yrru ein byddin yn 01 ar lineil o tua 700 o latheni. Adroddir heddyw am ddau ymos- odiad awyrol afiwyddiannus o eiddo y gelyn ar draeth Caint: tua 6 o'rgloch nos Sadwrn, a'r llall tua 9 30 yr un dydd. Ni wnaed difrod o un math gan y naill na'r Hall. Ni ddaeth yr un o longau'r gelyn ymhell i'r tir; a dygwyd un ohon ynt i lawr ar y traeth. Dydd Mercher Gwnaed ymosodiadau ar warch ffosydd Germanaidd yn ymyl Epehy, Monchy, La Bassee, ac Ypres, a'r cyflegrau wedi bod yn brysur yn ymyl Epehy, ddeuddeg milltir a banner i'r de o Cambrai), i'r gorllewifl o La Bassee, ac i'r dwyrain o Ypres. Ar ol methu gadael unrhyw argraff ar yr lualiaid rhwng y Brenta a'r Piave, y mae'r gelyn yn awr yn ymosod yng nghyffiniau Asiago, lle'r hawliant eu bod wedi stormio Coldel Rosso (ychydig i'r gorllewin, o Brenta), ac ar y bryn iau i'r dwyrain a'r gorliewin o'r lie, gan gymeryd 9,000 o garcharorion. Addefir yn yr adroddiadau Ital aidd fod y Cyngreiriaid wedi cilio, ac ychwanega fod yr Awstriaid wedi arps o'r tu ol i safleoedd yr Italiaid, lie y gwnaed ymosodiad- au ffyrnig iawn. Nid oes gyfne idiad wedi bod ar y ffrynt Brydeinig yn Itali, er pan gymerwyd hi gan ein milwyr. Y mae'r cyfiegrau a'r llongau awyr wedi bod yn brysiir iawn. Y mae'r eira wedi disgyn i lavyr, a'r tywydd yn oer, yn arbennig yn y mynydd oedd, ond y mae ein milwyr mewn iechyd ac ysbryd da. Dydd Iau > Cyhoedda Ysgrifennydd y Mor Irs fod y VtceAdmiral Syr Ross- lyn Wemyss wedi cael ci benodi I L "lUy;:);, H\ù \u, 1.1'" v yn Brif Arglwydd y Morlys, fel t ,.1 :r,t '\i j .\1. '¡' 1. i olynydd i Syr John Jellicoe, yr I hwn all dderbyn apwyntiad pwysig arall. Y mae y Brenin wedi rhoddi arglwyddiaeth i Syr John Jellicoe. I'r dwyrain o'r Meuse, llwyddoddy Ffrancod i drechu dau ymosodiad ar safleoedd yn Caurieres Wood. Rhwystrwyd y gelyn i gyrraedd ei amcan. Ar yr Asiago Plateau, y mae'r Awstriaid wedi ail-ddechreu ar eu hymdrech i ymwthio ymlaen ar hyd ffordd- Frenzel Valley i'r gwas- tadedd, ond methasant fyned tu- hwnt i Col del Rosso. Addefa'r Italiaid eu bod wedi colli y trum olaf, ac hefyd Monte de Val Bella. Ddydd Mawrth, adfeddasant y safleoedd hyn, ond methasant eu cadw. I'r dwyrain o Brenta, curwyd yn ol yn fuan ymgais o eiddbgr gelyn i'r dwyrain o Brenta. Edrydd yr Awstriaid am fethiant yr ymosodiadau Italaidd, gyda cholledion trymion. Yn ol gohebydd Zurich i'r new yddiadur a gyhoeddir yn Copen- hagen, o'r enw "Politiken," y mae'r cynrychiolwyr Tyrcaidd sydd mewn trafodaeth a'r cynrychiolwyr Prydeinig yn Berne ynglyn a'r cwestiwn o drosglwyddo carchar- orion, wedi dwyn cynhygion hedd- wch i'w canlyn oddiwrth Enver Pasha. Dywedir fod y Tyrciaid yn cynyg ymuno a'i Cynghreiriaid yn lle'r diriogaeth sydd ar hyn o bryd ym meddiant y milwyr Prydeinig a Rwsiaidd. Gwelir fod nifer y liongau a sudd wyd yn rhifo un ar ddeg yr hyn yn Hai na nifer y ddwy wythnos ddiweddaf. Cydd Gwener. Y mae yr oil o'r ffrynt Brydeinig yn Ffrainc o dan eira. Y mae cyfi egnvyr Germani yn tanio cryn dipyn ar walianol raiiiiaulo'r lil'iiell. Mae'r bycdinoedd Italaidd wedi ennill nifer o fan ysgarm'esoedd rhwng CesicnaaCanovo. Mae cryn danbelennu yn mynd ymlaen rhwng Brenta a'r mor. Dywed M. Pichon, Gweinidog Tramor Ffrainc, nad all Frainc ystyried amodau heddwch nes ennill Alscace-Lorraine. Geilw gynhygion heddwch Germani yn rhagrith twyllodrus. Dydd Sadwrn Ym Mhalestina mae y Tyrciaid wedi bod yn ymosod i'r gogledd o Jerusalem, ond wedi dioddef yn drwm, buont yn aflwyddianus. ac ar linell o naw milltir, y mae y fyddin Brydeinig wedi ymwthio ymlaen tua dwy filltir. Ni oes nemor dim newydd o Ffrainc nac Itali. Dywed M. Pichon, Gweinidog Tramor Ffrainc, pe troai Rwsia allan o'r rhyfel y byddai yn rhaid ei chario ymlaen hebddynt. Y mae y Sosialwyr Ffrengig yn galw am Gynhadledd Rhyngwlad wriaethol. Yn y rnodd hwnnw yn unig, meddant, y gellir diogelu Rwsia.

Advertising

[No title]

Advertising