Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

. " IGAIR O FFRAINC. I

Cynghrair Efengylaidd y Byd.I…

[No title]

COLOFN Y LLENOR. ,,1:,

[No title]

YN Y FRWYDR. I

News
Cite
Share

(Parhad o tudalen 2). asu. Taened angel gwyn Duw gys god ei aden dros fan eu bedd. Am y wlad, gwlad ryfedd yw mae'r olwg ami fel rhai manDau gwvlition, creigiog, garw yng Nghymru: mynydd a bryniau a'r neutydd a'r ceunentydd fyth yn ymweu drwyddynt. Mae eu lluniad yn rhyfedd odiaeth, rhed y bryn- iau a'r mynyddoedd yn rhyfedd j'w gH ydd. Mae gorwelion ar orwelion rhwng eu hystlysau, ac ar eu gwaelodion y naitll fryn yn gorchuddio darn o'r llali, feI wrth deithio yr ym yn gorfod ym- droelli o gwr i gwr. Un peth eto, mewn un cwr y tram- wyasom drwyddo, o la o'r enw Shilial, lie mae adfeilion hen Eglwys Gristion- ogol, pridd sycb, llychlyd, geir am filltiroedd, prin y gellir cael carreg yn unman ond yma y mae cerrig ymhob man, rhai mynyddoedd a haen o faen rhwng y garreg galch a'r Hall, heb fod y naill na'r llali- Mae hi hefyd yn hynod am ei hen bydewau, neu ffynnonau dwfr. Er nad oes eymaint dwfr ynddynt, y maent yn ddwt'n iawn, a gwaith maen da o wen ithfaen caled, a rhaid eu bod yn hen iawn, oblegid mae y rhaff o rawn coediog wedi torri i mewn ambell i fodfedd i'r maen ucbaf o fur y ffyn- non, ac ymhellaoh mae y meini caled lIe safai y brodorion i dynnu y dwir o'r ffynnon wedi eu llyfnhau a'u caboli fel marmor.gan y traed noethlwm fu o oes i oes yn sefyll arnynt i dynnu i fyny y llestri dwfr 11awn o'r ffynnon. Y mae rhai o'r ffynnonau luniwyd yn bynod o gywrain eu gwaith, bron yn berffaith grwn, a'r meini wedi eu sgwario yn dda. Y mae un hen ffynnon ddofn yma a'r gwaith maen isaf yn arwach. y cerrig heb eu Hunio mor ysgwar a threfnus, a'r gwaith maen am y podair liatb uchaf o feini wedi eu sgwario yn dda ac o ddeunydd gwaban- ol. Un goeden fach welais yn y cwr yma i gyd. Ond y mae bob llecyn o dir y gellir ei drin wedi bod o dan aradr goed fach ysgafn y Bedouin. Wrtb reswm, henafol ac amrwd iawn ydyw yn ei ddull o amaethu geifr a defaid geidw yn bennaf, ychydig ychain welais. Ceir yma ac acw gistiau yd yn y ddaear, tebyg yn eu ffurf i botel wedi torri y gwddf yn y bpn. Claddant eu hyd er ei ddiogetu rhag lladron, fe deb ygwn, ac am y ceidw yn well yng nghrombil y ddaear. Yn y cwr yma y mae llu o ogofeydd rhyfedd, He trig llwytbi o frodorion. Mae'r nenfwd yn ddu gan barddu Trigent hwy a'r anifeiliaid ynddynt, canys y mae cafnau bwyd o gerrig o'u mewn, a'r.taif ar waelod yr ogof yn brawf o hyn. Hyd y gwelaf Did yw Bedouin y cwr yma mor urddasol a thywysogaidd yr olwg a'r rhai welais yn El Arish, Sheiks Zawaid, a Kahn Zunis. Maent yn eiddilach, heb fod mor gorffol syth a chadarn, ac yn llawer tlotach yr olwg arnynt. Rhaid terfynu, mae'r bogiau i gyd mewn iechyd da ac yn hynod o galon- nog, ond a hiraeth am gartref llond eu henaid. Maent wedi mynd drwy beth- au mawr, profiadau erchyll, ond wedi on dal fel dynion. Y mae gennyrn i ddiolch ynghanol llawer o galedi fod y darpar- fadau am luniaeth a dwfr mor dda, ac mae y gofal am y. clwyfedigwedi bod yn hynod. I Cofion serchog, I r A. W. DAVIES, C.F., Att. 1/5 Welsh Regt. 159 Infantry Brigade, 53 Division, E.E.F