Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"y G wyiiedydd rYd-I- wy.?aciydd Ftiewydtt' AT EN DOSBARTHWYR. Pob archebion a thaliadau am y Gvvyl- ieJydd Ne''vydd i'\v danrOIl Ïr I ?Aeo/?f, I «Cwy/???ef A??y?" ?/n? /MoH???, l' Flint, Atifonir uh copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 2/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4,i6; I)uLyip, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter. Heb hyn y mae yn ambosibi bron i ni gario ymlaen, 4TEIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirío- I Y Golygydd, (I wj-liedydd Ne Wjrdd, Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiaiau liyii Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw erbyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr atnlen gadawer hi yn agored, ac ysgiifenner Press News ar ei chong!. LLYFR NEWYDD "Emynwyr Cymru" GAN Y PARCH, EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr Ysgrifau > vddol a Beirniadol a ar holt" Brif Emynwyr Cymru, o Edwwild Prys hyd Ehedydd Ial, ac ar ei derfyn ceir Llyfryddiaeth yr Emynwyr. Barn Uenorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. "Fel un sydd yn teimlo cryn ddid^ordeJb yn emynwyr ac ernynau Cymru, ddrllenais eich ysgnfau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedl." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI) '"Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith safonol Cosriodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei genedl tan rwyroau i'w geCaogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gallaf yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fanwl am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glin. Bydd bai mawr yn rnywle os na phryiiir y Ilyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. Ceir" yma ffrwyth ytnchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddorol iawn. Cioriennir eu cynhyrchiun a llaw beirniad annibyrinof a chratf, sydd ar yr un pryd yn lienor, aweo- gar. Y mae graen lenyddol rhagoiol ar y gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI., Daiiienais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir plaen, heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich ol, fel engraifft o vrthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyflym a hir." x TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg-c aeth wirioneddol i'n. ilenvdeiaeth, DengyS yr ysgrifau ol meddwl galluog, medr ilenyddol. barn aeddfecf. a gwybodaeth drylwyr o'r pwnc. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir eJwrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted ag y ceir nifer digonol o Danysgiifwyr., PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam.

-NODIADAU WYTHNOSOL. I -I

[No title]

[No title]

[No title]