Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

15 Y Gwyileclydcf Newydd." AT EIN DOSBARTHWYR. Pob archebiori a thaliadau am y Gwyl- iedydd Newydd i'w danfon i'r Rheolwr, awyliedydd Newydd," Flint Mountain, Flint, Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy 1/2 dau gopi am 3/7 tri copi am 4/6; pedwar, pump, a chwech yn ol 1/5 y dwsin. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter. Heb hyn y mae yn amhosibl bron i ni gario ymlaen. AT EIN GOHEBWYR. Anfoner pob Gohebiaeth, gydag enw priodol yr anfonydd, i'r Golygydd wedi eu cyfeirio— V (tolygydd, "Qwyliedydd Newydd Flint Mountain, Flint, Diolchwn os rhydd ein Gohebwyr sylw i'r awgrymiadau hyn :— Carem i bob gohebiaeth fod mewn llaw eibyn boreu Iau. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser. Os na fyddis yn rhoi ond Stamp Dimau ar yr amien gadawer hi yn agored, ac ysgtifenner Press News ar ei chong!. LLYFR NEWYDD. "Emynwyr Cymru" GAN Y PARCH. EVAN ISAAC. Cynnwys y llyfr-Ysgrifau Hanes yddol a Beirniadol ar holl Brif Emynwyr Cymru, o Edwwnd Prys hyd Ehedydd lal, ac ar ei derfyn ceir Llyfr yddiaeth yr Emynwyr. Barn Llenorion YR ARCHDDERWYDD DYFED. Fel un sydd yn teimlo cryn ddidaiordeb yn emynwyr ac emynau Cymria, darUenais eich ysgrifau gyda boddhad mawr. Cred- af y bydd y llyfr yn fendith i'r genedi." PARCH T. J. PRITCHARD (GLAN DYFI). Yn ddios, y peth goreu yn yr iaith ar y pwnc a chredaf y bydd yn waith safonol. Cosiiodd lafur enfawr. Y mae cywirdeb yr awdur fel hanesydd, ei farn deg fel beirniad, a'i arddull fyw a graenus fel lienor, yn gosod ei gen'edl tan rwymau i'w gefnogi." Y PRIFARDD J. J. WILLIAMS. Gal:af yn ddibetrus gymeradwyo'r llyfr hwn. Chwiliodd yr awdur yn fanw! am y ffeithiau, traethodd ei farn yn groyw, a gwisgodd y cyfan mewn iaith gref a glAn, Bydd bai mawr yn rhywle os na phrynir y llyfr wrth y miloedd." Y PARCH THOMAS HUGHES. Golygydd yr Eurgrawn. Ceir yma ffrwyth. ymchwil fanwl i hanes ein hen emynwyr, wedi ei gyfleu mewn modd diddcrol iawn. Cloriennir eu cynhyrchion a llaw beirniad annibynnof a chratf, sydd ar yr un pryd yn lienor awen- gar. Y mae graen lenyddol rhagojol ar y gyfrol o glawr i glawr." Y PRIFARDD GWILI. "Darllenais eich ysgrifau gyda bias mawr. Aethoch i drafferth anarferol, a dywedasoch y gwir piaen,heb ofni wyneb gwr. Credaf y bydd y llyfr o werth i'r rhai a ddaw ar eich of, fel engraifft o wrthod byw ac adeiladu ar draddodiad heb sail iddo. Dylai y llyfr werthu yn gyflyrn a hir." TECWYN. Credaf y bydd y llyfr hwn yn gynysg- aeth wirioneddol i'n iJenyd'ciaeth. Dengys yr ysgrifau ol mecldwl galluog, medr llenyddol, barn aeddfed, a gwybodaeth I drylwyr o'r pw/ic. Os caiff y gwaith hwn y gefnogaeth a haedda, prynnir ef wrth y miloedd." Cyhoeddir cyn gynted sg y ceir; nifer digonol o Danysgrifwyr. PRIS 3/6. Yr Archebion i'w hanfon i'r Awdur, Treharris, Glam. y

KODIADAU WYTHNOSOL. I

[No title]

[No title]