Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CYFARFODYDD YMMIOL.

News
Cite
Share

CYFARFODYDD YMMIOL. HOREB, YSTRAD RHONDDA. Cyfarfod Ymadawol.-Cynhaliwyd hwn nos Fercher, Awst 30ain, i ddym- uno yn dda ac i anrhegu y Parch A. C. Pearce a'r teulu ar eu hymadawiad o'n plith. Llywyddwyd gan Mr D. J. Davies, Horeb- Dechreuwyd trwy fawl a gweddi. Cafwyd crynhodeb o waith a ffyddlondeb y Parch A. C. a Mrs Pearce, a Miss Evans, ynghyd a'i teim- ladau da a'i cyfeillgarwch yn ystod y tair blynedd. Ategwyd bynny yn fanwl a chynnes gan Mri W. Davies, a J. Oliver, dau o flaenoriaid Eglwys Horeb. Yna cafwyd anerchiad gan Mr Thomas Lewis i gynrychioli eglwys Caersalem, Ton Pentre, ac anerchiad gan y Parch T. D. Jones (A.), i gynrychioli gweinid- ogion gwahanol enwadau y lie, a gair cynnes gan y Cynghorwr Thomas i gynrychioli y gymdogaeth. Cafwyd gair gan y Parch John J. Thomas, Ton (M.C.), Llywydd Cyngor yr Eglwysi Rhyddion. Rhoddodd Mr Thomas gymerad wyaeth uchel i Mr Pearce fel swyddog o'r Cyngor, ac ategwyd ef gan Mr Millward, cyfreithiwr y Cyngor, a chan y Parch M. H. Jones, Jerusalem, Ton, a'r Parch O. Davies, Bethesda, Ton Pentre. Cyflwynwyd Dinner Set gan Mr John Oliver, dros yr eglwys yn Horeb, yn rhodd i Mr a Mrs Pearce. Deallwn eu bod hefyd wedi derbyn amryw roddion personol eraill, a'r oil yn gydnabydd- iaeth o'n llafur cariad, a'r serch a'r cyf- eillgarwch a deimlir tuagatynt gan y frawdoliaeth yn Horeb Diolchodd Mrs Pearce a Mr Pearce yn gynnes i bawb. .I TUENFRYN. I

.PEN-Y-BRYN, MWNGLAWDD. I

IBATHAFARN, RUTHYN. I

TREHERBERT. I

COLWYN. I

TIRYDAIL. I

PENYGRAIG.II

[No title]

Advertising