Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y Glowyr a Gorfodaeth. Bydd y Mesur Gorfodol yn ddeddf yn y man, ond y mae yr argoel yn par- hau i gynyddu mai Mesur yw sy'n sicr o rannu y wlad yn nydd ei gofwy a i pherigl. Y mae y glowyr yn bendantj yn ei erbyn. Cyfarfu Cynhadledd Cenedlaethol y Mwnwyr, yr hon oedd wedi ei galw'n arbennig i ystyried y Mesur Gorfodol, yn Llundain. Llywyddwyd gan Mr Robert Smillie, ac yr oedd 150 o gyn rychiolwyr yn bresennol. Preifat oedd y cyfarfyddiad. Ar y diwedd cyboedd- wyd fod y ffigyrrau fel y canlyn :— Yn erbyn y Mesur 653,190 Ob?idyMesur 38,100 Amhleidiol 25,240 Penderfynwyd cynnal cynhadleddl arall i ystyried pa gwrs i'w gymeryd yn y dyfodol os y pesir y Mesur. Gorchymynodd Swydd Gaerhirfryn, Swydd Efrog, Swydcl Gaer, Durham, Swydd Derby, Somerset, a Northiimber- land i'w cynrychiolwyr bleidleisio yn i erbyn y Mesur. j Bu cyfarfod arbennig o Gyngrair; Mwnwyr De Cymru yng Nghaerdydd* a j phenderfynwyd drwy 211 o bleidleisiau j yn erbyn 35 i wrthwynebu y Mesur I Gorfodol. Er mwyn rhoddi grym pell- ach yn y penderfyniad pasiwyd fod y gynhadledd yn datgan o blaid polisi 0 roddi arfau i lawr os pesir ef. Yr oedd y pleidleisio fel y canlyn :— [ 0 blaid 163 Yn erbyn 83 Yna pleidleisiwyd ar y cwesti wn a ddylid dilyn y polisi o streicio yn union- j gyrchol. Pasiwyd fod y cwestiwn 0 streic i gael pleidleisio arno gan yr boll lofeydd drwy'r Deyrnas Gyfunol. Yr oedd y pleidleisio fel y canlyn :— Oblaid 127 Yn erbyn 109 Yn sicr y mae y pethau hyn yn dyweyd y dylai y Llywodraeth ym- j bwyllo. Ni ellir meddwl am ddim per •j yclach na rhannu y wlad yn y fath argyfwng. I

[No title]

[No title]

Advertising

BWRDD Y GOL. !

Cyfarfod Taleithiol y De.

NODIADAU WKTHNOSOL,

[No title]

[No title]

TIPYN 0 BOPETH.