Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

IllNODION 0 BEDFORD. I

CEFNBLODWEL. t

News
Cite
Share

CEFNBLODWEL. t PRIODAS.loriawr 4ydd, yn y capel uchod, priodwyd y Milwr W. Tanat Jones (Mont. Yeomanry), mab Mr a Mrs W. Jones, Glan'rafon, a Miss M. Helena Jones, merch Mr a Mrs Jones, Ty Isa. Y gwas oedd y Corporal J. J. Ellis (Mont. Yeomanry), a'r forwyn oedd Miss Bertha Jones (chwaer y brodasferch). Gwasanaethwyd lIgan y Parch Evan Roberts, Croesoswallt, ym mhresennoldeb y cofrestrydd. Cafwyd detholion swynol ar yr offeryn gan Mrs Griffiths (chwaei" y briodasferch). Darpar- wyd gwledd ar ol y seremoni yn Ty Isa i nifer o wahoddedigion a llongyfarchwyd y -par ifanc. ANRHEGU.—Nos Fcrcher, lonawr 5ed, daeth cynhulliad Illosog ynghyd i Gefn- biodwel i gyflwyno cloc yn rhodd i Mrs Jones am ei ffyddlondeb yn canu'r Har- monium am lawer o flynyddoedd. Llyw vddwyd gan y Parch Evan Roberts, a chyflwynwyd doc hardd dros yr eglwys gan yr hynafgwr Mr Wm. Roberts, Ty Nant, mewn modd deheuig iawn. Siarad- wyd gan lawer o frodyr eraill a dymunwyd lair oes a dedwyddwch i Mr a Mrs Jones. I GOH. I

.MORIAH, CORRIS. I

BETHANIA, BAGILLT. I

PONTARDULAIS. I

LLANELWY. j,

LLANDUDNO. I

OAKFIELD, LERPWL. J

MANCHESTER. I-1

IPWLLHELI.

I CRICIETH.

COLWYN.

IABERPENNAR.