Hide Articles List

13 articles on this Page

IllNODION 0 BEDFORD. I

News
Cite
Share

Ill NODION 0 BEDFORD. I (Gan y Parch GABRIEL HUGHES, B.A. I y Caplan Wesleaidd). Ein dymuniadau goreu am Flwyddyn Newydd Dda i'n cyfeillion oil yng Nghym- ru. Ein gobaifh ydyw y cawn ddychwelyd i'n cartrefi i ail ymaflyd yn ein gwaith cynnefin. Mae ein cyfarfodydd yn dal yn Hewyrch- us o hyd, er nad oes cymaint ynddynt yr wythnosau hyn gan fod llawer yn cael ychydig a amser yn yr hen wlad." Mae gwasanaeth i'r Cymry yn Kempston bob nos Sul, yn ogystal a'r Parade yn y bore, a daw nifer dda yno Sul ar ol Sui. Bechgyn yr R.G.A. (Sir Gaernarfon), a'r Royal Engineers sydd yn Kempston, ac mae'r ffordd braidd yn bell iddynt gerdded i'r gwasanaeth yno. Nos Sul diweddaf, yn Bedford, dechreu- wyd y gwasanaeth gan Lieut. Thomas, 4tn R.W.F. Bu Mr Thomas yn Ffrainc am rai misoedd, ond dychwelodd oddiyno wedi ei glwyfo, ac y mae yn awr gydair 2nd Line yrna. Pregethwyd gan Private Daniel Hughes. Nid oes angen dweyd i ni gael amser da. 'Roedd y genadwri yn un amserol iawn. Pregethai Mr Hughes un nos Sul yng nghapel y Wesleaid Seisnig yn Kempston. Prydrawn Sul bu'r cor yn canu yn y Brotherhood yng ngiiapel St. Paul's. Y cadeirydd oedd y Parch. T. H. Richards, M.A., Ficer Clynnog, Senior Chaplain y Division. 'Roedd y capel yn orlawn. Gwnaed casgliad at Gymdeithas y Groes Goch. Mwynhawyd y canu, a chlfodd y cadeirydd amser da yn traddodi ei araith. Casglwyd yn y gwahanol Parades y Sul cyntaf o'r flwvddyn -f21--y casgliad- all i fynd at Gymdeithas y Groes Goch. Sibrydir y bydd nifer o'r Derby Recruits yn dyfod i Bedford cyn diwedd y mis. Byddwn yn falch gwneud a allom i'r bech- gyn ddaw. Os daw Wesleaid o Gymrll yma, diolchwn am eu henwau, a'u number, ynghyd a'u bataliwn. Croesawir hwynt i'r cyfarfodydd yng. nghapel St. Paul's nos Sul am 7.30, a nos lau am 7. Cefais lythyr oddiwrth ua o'r bechgyn nrwyaf ffyddlon oedd yn eim plitfe tra ym Merfford. Mae erbyn hyn ya Ffrainc. Dy- Fiittown bob llwyddiant iddo ar faes y frwydr. Mab i Mr Everett Lewis, swyddog yugkapel Queen Street, Caer, ydoedd. Aeth tua cant o'r 7th R.W.F.—meibion Meirion a Maldwyn—oddiyma yr wythnos hem am Groesoswallt. Junction am y Cyfaadir ydyw Croesoswallt yn iaith y sa' Yawd sydd yn gwersyllu ym Medford.

CEFNBLODWEL. t

.MORIAH, CORRIS. I

BETHANIA, BAGILLT. I

PONTARDULAIS. I

LLANELWY. j,

LLANDUDNO. I

OAKFIELD, LERPWL. J

MANCHESTER. I-1

IPWLLHELI.

I CRICIETH.

COLWYN.

IABERPENNAR.