Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I ——— I GAIR AT Y PARCH J.…

i'1 1 ■■ Dafyclti ab Gwilym

!BYD CREFYDDOL.

[No title]

IGAIR AT MR WM. RICHARDS.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

(Parliad o tudalen 5), yn gyfryngol ei wybodaeth am fod tri pherson y Drindod yn gyfartal hollwyb odol pan oedd lesu ar y ddaear. Yma, fe ganiatewch, yn drwyadl ddi-brawf, fod ystad lesu'n nyddiau Ei gnawd yn hollol yr un fath a'i ystad wreiddiol yn y Drindod, ac, yn cynnwys o angen- rhaid, Ei fod yn hollwybodol ar y ddaear ond dyna'r hyn ddylech ei brofi ar y cychwyn, ac nid ei ganiatau mor wrthun. A ydyw fod lesu'n hollwyb- odol yn ei ystad wreiddiol yn profi o anglienraid Ei fod felly yma pan ar y ddaear ? Onid peth i'w brofi trwy dystiolaethau'r Beibl am Grist yn nyddiau Ei gnawd, yn unig, yw hyn. Gan hynny, galwaf arnoch i honni a chaniatau dim, ond profi sail eich homadfyn deg o'r Beibl. Gadawaf i ddarllenwyr cyfarwydd y y G. N. farnu faint o'r seiliau sydd wedi mynd gyda'r gwynt a godasoch, faint o rym sydd yn eich bost ymhon- gar, a faint a wyddoch am y gelf o res- ymu. Cefais lawer munud o fwynhad di-bechod wrth feddwl am' eich cock- sureness ar yr hyn, yn ol pob arwydd, na wyddoch ond ychydig. Deallwch, frawd, nad oes neb yn gwadu y gwyddai Crist fod yn rhaid iddo farw, a'i fod yn gofyn rhai cwestiynau i brofi neu dynnu'r disgyblion allan. Cysgwch yn dawel eich meddwl ar hyn, a gwyl- iwch' wario rhagor o phosphorus i brofi'r hyn na wedir. Ni ddeallasoch y doethor ar y pen cyntaf, ac y mae genriyeh i ddangos, allan o hanes Crist, mai nid gwybod oedd amcan Ei holl ofyniadau, ac fod yr hyn a nodwch am y gofyniad i Phylip yn wir am bob un. Fy mwriad cyntaf oedd aros er g wel- ed pa fodd y profwch honiadau eich gofyniadau, a pheidio sylwi ai ddim ond hynny, ond gan fod un yn barnu eich bod wedi chwalu fy satle cyn caol fy ateb ar y ddau bwynt uchod, ail feddyliais fod yn well i mi ddangcs leied o sail sydd yn ei ddedfryd gynamserol. Mor deg yw'r cyfaill o'r Bliw yn rhoi i ddedfryd ar y ddadl cyn gorffen ac yn ei phenderfynnu'n mlaen-llaw yn 01 ei ragfarri ei hun. Arhosed ycbydig cyn barnu oblegid ni ddaeth y diwedd eto. Gan ddymuno eich llwydd o galon. Ydwyf, Eich Cywir, Abergele.. JOHN KELLY. E brill 14eg, 1914.