Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Cyfarfod Talaethol. y De CYNHELIR YR UCHOD YN NHON-PENTRE (Rbopdda), Mai 3 hyd 7,1914 + ■; Vj U Trefn y Cyfarfodydd Cyhoeddus SABBQTH, Mai 3ydd, Ton (Caersalem)- 10.30-pa..rch, RICdrd Owed; DPárch D. J. Williams, B.A. Ystrad Rhondda (Horeb)- 10.30-Parch D. J. Williams. B.A. 6-Parch. Richard Owen. Treorchy (Calf aria)— 10.30—Parch. J. H. Morgan. 6-Parch. J. M. Williams. Treherbert (Saron)- 10.30-Parch. J. M. Williams. 6-Parch. J. H. Morgan. Tonypandy (Shiloh)- 10.30—Parch. E. Roberts. 6—Parch. E. Roberts. Penygraig (Seion)- 10.30—Parch. J. Wesley Morgan. 1. 6—Parch, §. Whildlng, Clydach Vale (Tabernacle)- 10.30—Parch. S. Whilding. 6-Parch. J. Wesley Morgan. Caerau (Bethel)— 10.30-Parcii D. L. Jones. 6—Parch. D. L. Jones. Garth (Maesteg)- 10.30—Parch. H. R Owen. 6—Parch. H. R. Owen. NOS LUN, am 7 o'r gloch- Caersalem- Parch. J. Fisher Griffiths. 11" NOS FAWRTH, am 7- Caersalem- Parch. Richard Morgan. NOS FERCHER, am 7- Caersalem— Cyfarfod Cenhadol. Cadeirydd- Edward Rees, Ysw., U.H. Siaradwyr- Parchn G. B. Roberts, ac R. W. Jones, Mri Edwardf Jones (Pon- terwyd), a Dr. A. T.,Jones. Wesley Church, Pentre- Rev. W. T. Ellis (English Sermon) DYDD IAU. Yn Caersalem (M.C.) am 9 a.m.— Y Seiat Fawr. Llywydd-Parch Robert Lewis. Siaradwyr.-Parchn. D. Creigfryn Jones, John Lloyd, John Jones (G), Mri John Evans, J ona than Thomas, a Wm. Lewis. Yn Jerusalem, am 10.50- Parch. T. J. Pritchard. Eto, am 2— Parchn. R. H. Pritchard a W. J. Arter. Eto, am 6— .Parchn. EvanRoberts ac E. D. Thomas. ( Cymhellir holl Wesseaid y CylcHdeithiau cyfagos, megis Fern- daltj; Aberdare, a Chaerdydd, i ddyfod i'r Wyl ddydd Iau. Bydd digOuerid o gvfleusierau teithio gyda Trains a Cars. -==- -===- -===- ç;: i( -JZ:> n -1. /j Argraffwyd "Hanes Wesleyaeth Gymreig" yn y Swyddfa eang uchod. Dsnfonwch, chwithau eichavaith Printio yno. ———— EVAN THOMAS, BANGOR. ^—ma— I HHP Y LLYFRFA, BANGOR. Maes Llafur 1914~15. YN AWR YN BAROD. Y RHUFEINIAID. Cyf. I. Is. 6c Gan y Parch. W. O. EVANS. Ar gyfer Dosbarth IV. Dwsin am 15 swllt. Damhegion lesu Grist. Rhan I. 4c. Gan y Parch. R. W. Jones. Ar gyfer Dosbarth II. a III. Dwsin am 3s. 3c. LLYFRAU Y SAFONAb. Llyfr Cyntaf, i rai dan 8 oed, Safon 1. 1/- y dwsin. Ail Lyfr, „ „ 9 a 10 oed. „ 2 a 3. 2/- „ Trydydd Lyfr, 11 a 12 oed. „ 4 a 5. 2/- Qofyniadau Maes LJafur 1914=15. Pum" Swllt y C ant. Yr oil o'r Cludiad wedi ei dalu. Archeber yn ddioed.

I ——— I GAIR AT Y PARCH J.…

i'1 1 ■■ Dafyclti ab Gwilym

!BYD CREFYDDOL.

[No title]

IGAIR AT MR WM. RICHARDS.I