Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

BAZAAR SPELLOW LANE,I . LERPWL.

DIOLCHGARWGH. I

MYNYDD BACH. I

News
Cite
Share

MYNYDD BACH. I Nos Wener olaf o Fawrth daeth y Band of Hope a Chymdeithas y Bobl leuainc i'r terfyn. Yn y prydnawn cafwyd te. Bu cyfeillion y capel yn ddigon caredig i ddar- paru pob math o ddanteithion a digon o honynt. Pan mae pobl Mynydd Bach yn gwneyd rhywbeth gwnant ef gyda graen. Eisteddodd llawer i fwynhau y danteith- ion. Ar ol y te cafodd y plant oranges a sweets. Yn yr hwyr cafwyd cyngherdd, a ba'r plant a'r bobl ieuainc wrthi yn gwneyd eu goreu i gael cyfarfod llwyddianus. Llanwodd y Parch J. H. Williams y gad- air hyd yr ymylon, a chododd anerchiad a chan. Gwyr pawb yn y cylch am ei allu fel canwr. Roedd yma hefyd y Parch T. Mason Jones, Trisant. Cawsom arath mor ddiddorol a T. M. ei hun. Nid oes modd cael gofod i enwi pawb fu'n cynorth- wyo. Cawsom ganeuon, deuawdau, ambell i driawd, pedwarawd, a datganodd Parti Merched Salem a Pharti Rhosygell gyda hwyl. Cawsom rai yn canu am y tro cyn.taf yn y Mynydd. Bu'r plant yn adrodd ac yn gwneyd am- bell i Sketch fach. Nis gallwn beidio en- wi M. E. Jones, Ceunant, a M. J. Davies, u ii didtlori y cwmni a hanes y ferch ifanc fu yn London am flwyddyn ond three quarters, ac a ddaeth yn ol heb ei Chym- raeg. Yr oedd yn dda gan bawb weled Mr Morgan James Evans, Ty'nclawdd gyda I ni ar ol ei waeledd hir. Mae clod mawr yn ddyledus i Mr David Mason am ei ffydd- londeb i'r plant yn ystod misoedd y gauaf. Diolchwyd i bawb fu'n cynorthwyo gan yr arweinydd a Mr W. S. Davies. Nid ydym chwaith yn anghofto Miss Sophia Jones, Ty Capel, fu'n gofalu am wneyd tan i'n cadw'n gysurus yn y cyfarfodydd. Terfynwyd cyfarfod ardderchog trwy ganu Hen Wlad fy Nhadau."

EGLWYSBACH. I

BRIWSION 0 ABERPENNAR, MOUNTAIN…

I YNYSHIR.

I COEDPOETH. 1

I-ST. PAUL'S, ABERYSTWYTH.