Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

qt%1;"Y_i)!!Y"T'" 51M1l1j)j)1);)1J)jj)A1;'t.)ji)Al,,))A)')A)AflAj   li mm 11 Y LLYFRFA, li i 1'('.I.gt;'J'.y'\l.yt(J'.Q((:IU.¡,y:i tiJ-;< :.v.f)-h'é'- :)f'7:j: -:r¿-?)":1-:r-¿¡&r :;If-(; 'Ii, /.i ? ? iHnmmmHH S Llyfrau Newydd. s. d. John Evans, Eglwysbach, by J. Hum- p hreys. 1 2 Robert Humphreys, by Edward Rees, J.P. 1 2 The Seven Cries from the Cross, by Ebenezer Morgan 1 2 Manuals for Christian Thinkers The Psychology of the Christian Lite, by E. S. Waterhouse, M.A, B.D., 1 2 Miracles, by Frederic Platt, M.A., B.D., 1 2 Religious Experience, by T. J. Lock- yer, B.A. 1 2 The Books of the New Testament, by J. S. Banks, D. D. 1 2 The Cambridge Companion to the Bible 1 2 Central Questions of Faith, by J. S. Banks, D.D. 1 2 Methodism, by H. B. Workman, D.Litt. 12 Love and Life. The Story of J. D. Brash, by his Son. 2 10 Religious and Religion, by J. H. Moul- ton, D.D. 3 6 The Bible: Its origin, significance and abiding worth, by A. S. Peake, M.A., D.D. 6 0 The Person of Jesus Christ, by H. R. Mackintosh, D.D. 10 6 Chamber s 20th Century Dictionary 3 6 Yr oil yn Post Free am y prlsi-au uchod. LLESTRI'R TRYSOR Y Beibl yng ngoleuni Beirniadaeth Ddiweddar, dan Olygiaeth TO. Tccwyn Bvans, B.A.9 ac E. Tegla Davies. Pris 2/10, Post Free. Hanes Wesleyaeth Gymreig .V GAN Y Parch. Hugh Jones, D.D. Pedair Cyfrol Hardd, 6s. 6c. yr un. Rhoddwch eich enw i'r dosbarthwr ar unwaith. Gellir cael Darlun Hardd, Photo o Dr. Hugh Jones, newydd ei dynnu gan yr arlun- ydd enwog Mr Wickens, Upper Bangor, Pris size 18 x 8, Is. 9c., post free. Un Mawr, size IS x 14 5s. Gc., post free. I'w cael o'r Bookaoom, an an gyda'r archeb. Y:Cfit!2.tj1!"2.<2.? MJ C fl d D b t h L I I jí)A p| Celr y cyfan drwy ein Dosbarthwyr Lleol. 1 8 YR OLL VN POST FREE. |l ? Anfonwch am ein CATALOGUE NEWYDD. NJ li 1 1. Fob Archebion a Thaliadau i'w hanfon i:— 111 j. A.V 1.L-CJ.. L.l 'f J.I. _lL |§ i P. JONES ROBERTS, I \Ù.t ]8 c F "'i c" jí Bookroom, Bangor. [ JL't "U..1O. 'V' "¿;i (? 8 m x' ill ■"tgs" :è; 'i'f tb I Wesleyaid Cymreig ww?.'&i? y Mm?  y i.E.iti.d  Croesoswallt. I ■ I Old Welsh Fair AND Sale of Work YN YR Assembly Rooms, Ebrill 22 a 23, 1914. Gwerthir Nwyddau o bob math, Cynyrchion Amaeth- yddiaeth, &c. Paratoir Lluniaeth a Danteithion. Cenir ar y Delyn gan Telynor Mawddwy. Caneuon, Adroddiadau, Cywreinfa, Oriel, fic. Capel Wesleaidd Spellow Lane, LERPWL, BAZAAR FAWREDDOG YN Y sgoldy Brunswlck Moss Street, Dyddiau Ian Gweijer a Sadwrp, Ebrilt 30, Mai 1 a 2. Agorwyr: Arglwydd Faer Lerpwl. Y Cynghorwr Edward West. D. Griffith Davies, Ysw. Cadeirwyr: Y Cyng. Henry Jones, Y.H. O. Tudor Jones, Ysw. A. R. Price, Ysw. Datgeiniaid: Mr. T. Armon Jones, Med. R.A.M. Miss Edith Jones, A.L.C.M. Miss S. Blodwen Jones, A.L.C.M. Cyngherddao Hwyrol gan bobl ieuainc lVlynydd Seion, Oakfield a Bootle. Ymborth Danteithiol. Atyniadau Eithriadol. Diolchir am bob cvnhorthwy. John Felix, 82, Newby Street, Gweinidog. Ed. Jones, 127, Lambeth Rd., Trysorydd. Ellis Owen, 10, Malpas Grove, Wallasey, Ysgrifennydd. CYLCHDAITH CAERGYBI. Yn Eisiau. pREGETHVVR CYFLOGEDIG i ddechreu ar ei waith yn Medi 1914. Anfoner ceisiadau. cyn diw- edd Mehefin i'r— Parch W. LLOYD DAVIES, Caergybi. ——————  Pan yn prynu Yrnenyn Cofiwcli am y gor.U- SETCLEEVES M ?T ?'? S ? g ?S ?i y  ?? y.dyw W orex,0 '????????????????'??? Talaith Gyntaf GogleddCymru Y Synod II Dalaetliol GYNHELIR YN Dinbych,    m ai a-i, 1914 Yno yr esgyn y llwythau, llwythau yr Arglwydd yn dystiolaeth i Israel i folianu enw yr Arglivydd. Gair i'r Cylch- deithiau. Yr ydym yn awyddus i'r Wyl eleni fod yn Wyl Fawr mewn gwirionedd, ac i ddweyd yn ei dylanwad hyd derfynau y Dalaeth. Mae enwau llu o Gynrych- iolwyr wedi cyraedd, ac addewid am bethau mawr. Cyniweiriwch, cyniweir- iwch drwy y pyrth." Oni ellir disgwyl tyrfaoedd Ddydd lau, Dydd Mawr yr Wyl! Yn enwedig o Gylchdeithiau yr Wyddgrug, Rhyl, Aber gele, Llanasa, Treffynon, Bagillt, Corwen, Llangollen, Ruthin, ac nid yw Coedpoeth yn mhell. <. RJ,ed Trails Rbad o wahanol gyfeiriada u ddydd lau mewn prydi'r SEIAT FAWR Cymerir rhan ynddi gan Mr. Ellis Owen, Lerpwl; Parch. J. Williams Davies, Mr E. Lloyd Edwards, Llan- faircaereinion Parch. David Morris, a Mr. Lewis Williams, M.E., Prestatyn. Pregethir yn ystod y dydd gany Parchn. R. Lloyd Jones, John Felix, John Roger Jones, B.A. John Pugh Jones, John Lloyd Jones, D. Gwynfryn Jones, T. Isfryn Hughes, Philip Price, ) Wm. Owen Evan, ?????-$???'?????????  ?..? I a?)???%s!????t???-??? <   .? Dau Lyfr Amhrisiadwy i Efryd- wyr Maes Llafur 1914-15. Esboniad Elfenol ac Eglurhaol AR YR Epistol at y Rhufeiniaid GAN Y Parch. Lewis Probert, D.D. Plyg Mawr, 375 t.d. Llian, 3/6. Fel esboniad eglurhaol y mae hwn yn waith galluog a defnyddiol iawn, a bydd y sawl a'i darUeno yn feddylgar yn enillwr mawr. Nis gellir canmol gormod ai,no. Y Gwyliedydd. "Yn ddiau, mae hwn yn mhlith yr es- boniadau goreu sydd allan ar yr Epistol at y Rhufeiniaid. Y Celt. Esboniad gwir ragorol.Seren Gomer. It is by a long way the ablest exposi- tion of the Epistle which has appeared in the Welsh Language. "-Christian Common- wealth. Damegion yr Arglwydd lesu. Gan y Parch. Owen Evans, D.D 353 t.d. Llian, 2/6. Mae y llyfr hwn yn cynnwys ymdriniaeth fanwl a galluog, mewn iaith syml, ar 30 o\r Damegion, ac yn ychwanegol at hynny ceir 5 o Bennodau yn y rhai yr eglura yr awdwr mewn modd clir a goleu Natur a Nodweddau Dameg Paham y llefarai yr lesu ar Ddamegion Deongliad y Dameg- ion Trefn a chynwysiad y Damegion a Damegion y Rabbiniaid Iddewig a'r Tad- au Eglwysig. Ar Dwerth gan Lyfrwerthwyr ymhobman, neu anfonir wedi talu eu cludiad, am flaendal, gan HUGHES & SON, CYHOEDDWYR, WREXHAM.

[No title]

Gwerth yr Unigol.