Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

YSTUMTUEN. I':!

SALEM, ACREFAIR.I

ASHTON-IN-MAKERFIELD. I

News
Cite
Share

ASHTON-IN-MAKERFIELD. I Dydd Mercher, Mawrth 25ain, cynhal- iwyd Social gan Gymdeithas y Bobl Ieuainc, i'r amcan o gael Piano yn eiddo i'r eglwys. Yr oedd y bobl ieuainc wedi dod i deimlo fod angen am offeryn o'r fath. Felly penderfynwyd cael un, ac erbyn hyn gallwn ddweyd ei bod wedi cyrhaedd. Penodwyd .\lr Wm. Roberts, arweinydd y gan; Mr Arthur Evans, organydd yr eglwys; a Mr J. Rowlands i chwilio am offeryn. Cawsant afael ar offeryn a hono yn werth ei chael, ac er cael yr arian i dalu am dani, cawsom Social, yr hon a drodd yn llwyddianus Gofalwyd am y te a'r ymborth gan Mrs W. E. Roberts a Miss Nellie Davies, ac y mae y ddwy chwaer yma yn haeddu ein canmol- jaethuwchafameullafur. Credafeubod wedi cael tal boddhaol yn y ffaith fod yr ymdrech wedi Ilwyddo i'r graddau y darfu. Yn cynorthwyo y ddwy chwaer yr oedd y ddau frawd J. Rowlands a W. T. Evans. Maent hwythau yn ogystal a'r ddwy chwaer yn haeddu eu canmol yn fawr. Yn y nos, am saith, cafwyd cyngherdd wedi dan lywyddiaeth y Parch E. J. Parry, wedi ei drefnu gan Arthur a Glan Evans. Bu y cyngherdd eto yn llwyddiant hollol. Yr oedd yn y cyngherdd rywbeth newydd i ni yn Hermon, sef gwasanaeth band o bob rrfsth o offerynau, o dan arweiniad y brawd Thos. Garston, a chafwyd hwyl neillduol wrth eu gwrandaw. Y personau ceddynt Miss Ramsden, Platt Bridge, a Mr Jones a Mr Heaton, o Ashton. Treul- iasom amser neillduol o ddedwydd. Y GYMDEITHAs 'Nds Fawrth, Slain o Mawrth, cawsom bapur ar Man in the light of evolution," gan Mr H. Morris. Yr oedd yn bapur galluog iawn, yn dangos gallu y brawd i ymwneud a'i problemau yma. Cafwyd ymddiddan ar y papur, a phawb yn canmol. Nos Fawrth, Ebrill 7fed, cafwyd rhydd- ymddiddan ar Berthynas yr Ieuanc a'r Eglwys, a'r Eglwys a'r Jeuanc," Agorwyd yr ymddiddan gan y Llywydd, y Parch E. J. Parry. Siaradwyd gan amryw o'r ael- odau ar y.pwnc yma, a siaradwyd yn hynod. o blaen a di-dderbyn-wyneb, a phawb yn yr ysbryd goreu. Credaf y deilliaw lies neillduol oddiwrth yr ym- ddiddan. Credaf y dylem gael niwy o'r cyfarfodydd, a'u cael yn ysbryd a nod. weddai y cyfarfod hwn. Daethpwyd i derfyn cyfarfod bendithiol iawn a phawb yn canmol. GWR UN DALENT. I

.CORRIS. -

SALEM, LLANDDULAS. I

I PRESWYLFA, LLANDUDNO JUNCTION.

CLYDACH VALE. I

PONTRHYDYGROES.I

LLANELWY.I

TRINITY ROAD, BOOTLF.

-LLANGYNOG I

LLANIDLOES. I

.Astudio MwngloddiaethI

ICenhadaethau Efengylaidd.

[No title]