Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Llith o Awstralia.

Llythyrau at y Gol.

1-Deiseb Dwyn i

I -CYLCHDAITH COEDPOETH,

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

I CYLCHDAITH CARNARFON. __!

I CYLCHDAITH ABERYSTWYTH.j

' CYLCHDAITH DOLGELLAU AC…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYLCHDAITH DOLGELLAU AC ABERMA W. Cynhaiiwyd cyfarfod chwarterol yr uchod yn Abermaw dydd Sadwrn, Ebrill 4ydd, o dan lywyddiaeth y Parch H. Meirion Davies. Yn bresenol 'roedd gwein- idogiot1 y Gylchdaith ynghyd a chynrych- iolaeth gref o'r holl eglwysi ac eithrio dvvy. 1. Wedi dechreu y cyfarfod trwy fawl a. gweddi, croesawyd aelodau newydd i'r cyfarfod. rhai welvvyd yno am y tro cyntaf,. sef y Mn R. Brown, R. J. Roberts, a W. A. Meredith. 2. Derbyniwyd cyfraniadau arianol yr eglwysi. 3. Gwnaed coflhad o'r aelodau a hun. asant yn ystod y chwarter, sef Mrs Capt, Roberts, Abermaw, mam y Parch Peter Jones Roberts Mrs Jones, Harlech, priod loan Glan Menai; Miss Ellis, Staffordshire House, Abermaw; a'r brawd William Williams, Dolgellau. Siaradwyd vchydig eiriau pwrpasol gan yr Arolygwyr ac eral ill, a phasiwyd fod cydymdeimlad y cyfarfod yn cael ei fynegu i'r gwahanol deuluoedd. Datganwyd cydymdeimlad dwys y cyfarfod a Mr John Price, Llech- wedd Du, a'r teulu yn olaf ond nid lieiaf a'r Parch William Price a'i briod yn eu profedigaeth chwerw o golli plentyrt bach deng mis oed. deng 'Dewiswyd David Roberts, Abermaw. a John Thomas Owen, Dyffryn, fel cyn- rychiolwyr ychwanegol i'r cyfarfod Tal- aethol sydd i'w gynal ym rvlangorEbrill 27ain. 4. Gwnaed sylwadau gan yr Arolvgwr ar rai o ystadegau blynyddol yr eglwvsi- L Schedules y capeli yn galonogol iawn. 2. Cyfrif aelodau yr Ysgol Sul yn dangos ileihad mawr yn rhif yr aelodan. 3. Ystad- egau Dirwest yn foddhaol. 5. Wedi i'r brawd Humphrey Nedd Owen, Dolgellau, gael ei arholi gan yr Arolygwr, pasiwyd i'w enw gael ei roddi ar y Dian fel cyflawn bregethwr cvnnorth- wyoL Llawenydd mawr i'r cyfarfod oedd deall fod ei frawd, Mr Griffith Rowland Owen, Oswestry, gynt o Dolgellau, yn ymgeisydd eleni am y weinidogaeth. Datganwyd dymuniadau goreu y cyfarfod iddo. G. Rhoddwyd gwahoddiad i'r Parch W. Langford Brooks, Harlech, aros yn y Gylchdaith am flwyddyn arall. 7. Notice of Motion gan Mr R. Griffith, Abermaw. 8, Fel alfer, darparwyd te. YSG.

RUTHIN.

LLANASA.