Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Llith o Awstralia.

Llythyrau at y Gol.

1-Deiseb Dwyn i

I -CYLCHDAITH COEDPOETH,

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

I CYLCHDAITH CARNARFON. __!

News
Cite
Share

CYLCHDAITH CARNARFON. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y Gylchdaith uchod yng Nharnarfon Ebrill 4ydd, 1914. y Parch R. Mon Hughes yn y gadair. Yn bresenoi y Parchn R. W. Jones, W. J. Jones, R. Conwy Pritchard ac Ishmael Evans, Mri David Roberts, Y.H., a Robert Hughes; Goruchwylwyr y Gylch- daith, a chynrychiolaeth dda o bob lie. Dechreuwyd drwy weddi gan y Parch Ishmael Evans. Cadarnhawyd yn unfrydol y gwahodd- iadau i'r Parchn David Jones, Thomas Hughes ac R. J. Parry i ddod i'r Gylch- daith ym Medi nesaf. Dygwyd enw y Parch J. R. Roberts ger- bron y cyfarfod fel olynydd i'r Parch R. Conwy Pritchard fill MhenisE'rwaen. Pasiwyd yn unfrydol i roi gwahoddiad i'r Parch J. R. Roberts yn y goleu fod Mr Pritchard yn symud ym Medi nesaf. Penderfynwyd ffurfio pwyilgor i'r diben o wahodd gweinidogion i'r Gylchdaith, y pwyllgor i gael ei wneud i fyny fel y can- lyn :—Y Goruchwylwyr, pedwar o 1 sect- ion Carnarfon, a dau o bob section' a.-all yn y Gylchdaith. Etholwyd y rhai canlynoi i fynd i'r Cyf- arfod Talaethol Mr O. T. Evans a Mrs Owen Williams. Rhoddwyd cyfrif o sefyllfa gyliidol y Gvichdaitn gan y Parch Ishmael Evans, ac awgrymodd y gwelliantau canlynoi, y rhai a dderbyniwyd gan y cyfarfod 1, I ffurfio-pwyllgor i ystyried sefyllfa gylIldoI y Gylchdaith, y pwyllgor i gael ei gyfan- soddi o un o bob eglwys yn y Gylchdaith. 2, Nad yw y cyfarfod chwarterol" rhagllaw i fod yn gyfrifol am gasgliad y Genhad- aeth Gartrefol. 3, Nad ywT adgyfienwad i dai y gweinicloginn i fod droS £ l, cyn çl çfnogaeth y cyfarfod chwarterol, -Darllenwyd Schedule yr Ysgol SuI gan Mr Richard Hughes, PortdinorwiQi (jO- hiriwyd yr ym jrafodaeth hyd gyfar- fod Meheun. Rhoddwyd cyfrif o aelodau y Gylchdaith a chafwyd fod 28 o gynydd ar y chwarter o'r blaen, 4 yn llai ar Mawrth diweddaf. Darllenwyd Schedule y Trust gan y parch Ishmael Evans, a phasiwyd i ystyr- iaeth y cyfarfod nesaf. pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a theuluoedd y rhai ymadawedig canlynol —Mrs Edward Hughes, penygroes; Mr Robert T. Hughes, Carnarfon, a Mr Owen Thomas, Seion. Llawenydd mawr gan y cyfarfod oedd gweled Mrs Owen Williams (gweddw y diweddar barchedig Owen Williams) yn bresennol, yn eyflvvyno cheque a £100 i'r Goruchwylwyr, sef C50 i'r bwrdd chwar- terol, a'r £ 50 arall at wasanaeth yr eglwysi ar yr amod eu bod hwythau yn codi swm cyfatebol. Diolchwyd i Mrs Williams am ei haelfrydedd gan Mri John price, John Griffith Jones a Robert Hughes. Rhoddwyd y te gau Mrs Hugh Jones, yn cael ei chynorthwyo gan Mrs Owen Wil- liams, Mrs Ishmael Evans, Mrs Mon Hughes, a Mrs Roberts, Ty Capel. I R. C. P.

I CYLCHDAITH ABERYSTWYTH.j

' CYLCHDAITH DOLGELLAU AC…

RUTHIN.

LLANASA.