Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Llith o Awstralia.

Llythyrau at y Gol.

1-Deiseb Dwyn i

I -CYLCHDAITH COEDPOETH,

News
Cite
Share

I CYLCHDAITH COEDPOETH, CYFARFOD CHWARTEROL. Cynhaliwyd yr uchod yn Rehoboth, Coedpoeth, dydd Mercher diweddaf, pryd yr oedd dros bed- war ugain o gynrychiolwyr yn bresenol. Llywyddwyd gan y Parch Phillip Price, Arolygwyr y Gylchdaith. V-. edi darllen y cofnodion, a derbyn cvfraniadau yr eglwysi, pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad gyda amryw o aelodau oeddynt yn wael, hefyd eraill wedi cyfar- fod a profedigaethau. Penodwyd Mr vValter Williams, Wrex- ham, yn Ysgrifenydd Llenyddiaeth y Gen- hadaeth Dramor; Cafwyd adroddiad Ysgrifenydd Addysg (Mr William Williams), a da oedd deail j fod gweithgarweh yn parbau ynglyn a'r; Ysgol SuL Galwyd sylw at y Llyfrau sydd yn cael eu gwerthu am brisiau arbenig gan y Bookroom. Croesawyd Mri Geo Rowlands, a J. H. Evans i'r cyfarfod. Yr oedd adroddiad Mr Phillip Jones, Ysgrifenydd y Capelau, yn hynod dyddor- ol, palla gofod i roddi y manylion, ond gellir dyweyd fod yr eiddo cyfundebol yn y Gylchdaith yn £ "24,468. Yr oedd adroddiad Mr E. W. Davies, Ysgrifenydd y Genhad- aeth Dramor, yr un mor ddyddorol. Y swm a gasglwyd yn [117 17s. 8c., at hyny [00 5s. 6c. Casgliad y Canmlwydd- iant, yn gwneud y cyfanswm o £ "178 3s. 2c. Etholwyd Mri Llewelyn Williams, Nant, Thomas Jones, Coedpoeth, a Wm, Davies, Bwlchgwyn, yn Gynrychiohvyr i'r Cyfar- fod Talaethol. Yr oedd adroddiad y Goruchwylwyr yn foddhaol, yr un model Ysgrifenydd Trysorfa y Pregethwyr. Penderfynwyd anfon cais at y Cyfarfod I' Talaetholam benodiadgvveinidog ychwan- egol, ac os caniateir y cyfryw ei fod i fyw yn Tanyfron. Gwahoddwyd yr Arolygwr i aros dymor arall, ac yn y cysylltiad hwn, y mae trefn- iadau wedi eu gwneud mewn cyd ddeall a Chylchdaith Liverpool fod Mr Price i aros yma am bedair blynedd. Cadarnhawyd y gwahoddiad i'r Parchn Charles Jones, Meirion Davies. a J. Wil- liam Davies ar gyfer Awst nesaf, a phas- iwyd i rodd? gwahoddiad i'r Parch J. M''einon Jone? Msifod, i ddod i Tanyfron ?-? -<0; ne?a? Cvmeradwywyd adrodd fad?vyllgoriwne? ???einadau yn ad P" y? :,or 1 W neu ,? f ty Bwlchgwyy" n. Darluniau plar?L _u ?" casglu at y Genhadaeth Dramor i ym- ddangos yn y Cylchgrawn nesaf. Rhif yr aelodau 1,402, ar brawf 186. Cafwyd cyfarfod chwarterol eithriadol o dda drwy'r dydd, a darparodd chwiorydd caredig eglwys Rehoboth yn rhagorol ar ¡ gyfer v frawdoliaeth. Diolchwyd iddynt I mewn annerchiadau hwylus gan Mri W. C. Jones a J. W. Jones. lion. I

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

I CYLCHDAITH CARNARFON. __!

I CYLCHDAITH ABERYSTWYTH.j

' CYLCHDAITH DOLGELLAU AC…

RUTHIN.

LLANASA.