Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

I BWRDD Y GOL.!

INODIADAU WYTHNOSOL. I

[No title]

News
Cite
Share

Ddiwedd yr wyth- Tir Cape lau. nos o'r blaen aeth Mesur ryddfrein- iad Lleoedd Addoliad trwy ei ail- ddarlleniad yn Nhy'r Cyffredin. Cyflwynid ef gan Syr N. Helme, ac y mae Ty'r Arglwyddi wedi ei gymeradwyo trwy gytundeb. Cefnogwvd gan Arglwydd H. Cavendish-Bentinck, aelod Tori- aidd, yr hwn oedd yn awyddus am i'w blaid gael cryn, la wer o'r clod am y Mesur. Eglurodd Syr N. Helme niai amcan y Mesur oedd gallrogi ym- ddiriedolwyr lleoedd addoliad wedi eu codi trwy roddion gwir- foddol, i gael y tir yn rhydd-ddal- iadol os y byddai y brydles yn un am 21 mlynedd. Gallai EgI wys Loegr fynu tir trwy rym cyfraith, ond yr oedd llawer o gapelau Ym- neillduol ar brydles. Dywedodd Syr Albert Spicer ei fod yn barod i bleidleisio dros yr ail-ddarlleniad ond oni cheid gwelliantau yn y Pwyllgor yr elai ef yn ei erbyn ar ei drydydd darlleniad. Er fod gan yr Ymneillduwyr gwyn yn y mater, gallent dalu yn rhy ddrud am y feddyginiaeth. Er meithed y dis- gwyl hyd yma, gwell fyddai gan ddo ef ddioddef hyd nes y delid a chwestiwn y prydlesoedd yn gyff- redinol a chenedlaethol na derbyn meddyginiaeth adawai anghyf- iawnder ar ei hoi. Yr oedd adran o'r Mesur yn cyfyngu defnyddiad yr adeiladau i amcanion crefyddol, yr hyn a rwystrai iddynt allu cynal cvfarfodydd ynglyn ag addysg a materion cymdeithasol ynddynt, ac yn sicr y mae hyn yn beth y dylid rhoi sylw iddo. Pahairi y dylai neb I heb gael gosod un math o rwym- au gorthrymus a-rnom ? Hyderwn y bydd y gwyliedyddion Anghyd- flurfiol yn effro yn hyn o beth.

[No title]

[No title]

[No title]

I TAMEIDIAU GWLEIDYDDOLI

Beirdd Eifionydd