Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

[ CYLCHDAITH CEFN MAWR.

MACHYNLLETH.II

I MYNYDD SEION, LERPWL. j

I NEWYDDION WESLEAIDD.

¡B YD CREFYDDOL.-

News
Cite
Share

¡ B YD CREFYDDOL. Y Parch G. H. Havard, M.A., B.D. Bydd yn llawenydd gan liaws cyd- nabod gweinidog ymroddgar a llwydd- iannus eglwys Clwyd Street, Rhyl, glywecl ei fod wedi ei wahodd i draddodi y bregeth a'r anerchiad blvnyddol y Coleg Cenedlaethol yn Aberystwyth, mewn cysylltiad ag Undeb Cristionogol y Myfyrwyr. Y mae y ffaith ei fod yn olynydd yn yr ymddiriedaeth bwysig hon i S NV Robertson Nicoll, golyg- ydd adnsByddus y British Weekly,' yn profi fod gan awdurdodau y coleg syniad uchel am ei ddysgeidiaeth a'i alluoedd, ac nid oes arnheuaeth y bydd i Mr Havard, fel arfer, gyflawni y gwaith gydag effeitbiolrwydd. I Cynrychiolydd y Beiblau. I Y Parch A. Wellesley Jones, Tre- ffynnon, sydd wedi cael ei benodi'n ddilynydd y Parch D. C. Edwards, M.A., fel ysgrifenydd a dirprwyCym- deithas y Beiblau yng Ngogledd Cymru. Duw'n rhwydd i'r gwas newydd, a chaffed hwyl a haelioni wrth siarad dros Frenhines y Cymdeithasau, chwedl rhywun am Gymdeithas y Beiblau. Sul Abertawc. Y mae Abertawe, prif gaerfa Gorllew- in Cymru, mewn perygl o golli ei Sab- both. Y mae tros bed war cant o siop- au Abertawe yn agored ar y Sul. Y cam nesaf a gymerth y Gorfforaeth i waered ar hyd lleithig llithrig Amhiw- ritaniaeth ydyw agor oriel un o'r cel- fyddydau cain—y Glyn Vivian Gallery- set cartraf crug 0 gregynach, llestri pridd, a thlws deganau a gasglwyd o boparth y byd bron. Agorir yr Oriel by way of experiment,' ys rhed geiriau y tadau trefol. I Patriarch yr Ysgol Sul. Dyma'r pum patriarch y dyfarnwyd bathodyn Mise Gee (Dinbych), idsynt am yr hwya'i gysylltiad a'r Ysgol Sabbothol :A,ii.,s Elizabeth Davies, Fferm Waen Filan, Pontrhydfendigaid, ger Aberystwytb, 95ain" oed, ac wedi mynychu'r Ysgol Sul er's 92ain o flyn- yddoedd; Mrs Davies, Talybont, Dyff ryn Conwy, 98, er's 88 mlynedd; Mrs Ann Davies, Tirdidog, Nant Garedig, Sir Gaerfyrddin, 90, er's 87 Mr Evan Evan?, Caepwllheulog, Abersoch, 88, er's 84; a Mr Robert Thomas, Tyddyn Llywarch, Llanfwrog, Mon, 88. er's 73. 'Doe's dim sy dynherach—ac yng Nghymru'n unig y gwelir y peth-na gweld patriarchiaid y pedwar ugain yn yr Ysgol Sul.

1 Rhyddfreiniad y Capeli.

CYLCHDAITH STOCKTON-ON-TEES.