Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

, CCLOFN YR AMAETHWR.

Advertising

CONGL YR AWEN. I -I

News
Cite
Share

CONGL YR AWEN. I I GWANWYN. I Goreu po gyntaf i hau, Wedyn ceir medi'n gynnar, Adar sy'n uchel eu. can, Heddyw mae haul ar ddalar. Wybr y bore sy'n glir, Mel sydd ar fin yr aw el, A gobaith am ddyddiau gweil, Sua yn dawel, dawel. Aradr sydd yn y maes, Cliriodd y niwl o'r mynydd, Yr hen ddyhewyd ddaw'n ol, Dawnsia ar hyd y meysydd. Newydd ein cyfle yn awr, Gwae ddaw i bawb digyffro, Ati fy mechgyn yn wir, Codwn, mae'r bvd yn deffro. Wynebwn ein dydd yn hyf, Eiddo'r dewr y deffroad, Anghofivvn y gaeaf llym, Llamwn yn swn yr alwad; Yfory sydd eiddo Duw, Heddyw yw'n cyfie ninnau I wneud yfory yn well, Wrth dyfu gyda'r dyddiau. Nac oedwn, buan y daw Gorfoledd dydd cynhaeaf, Y sawl ni heuo yn awr, Wyla pan ddaw y gaeaf. Caersws. EVAN ROBERTS. CLFEDDYF YR YSBRYD. I Dwyfol, llym gleddyf deuliin,ar faes yw, Arf y sant a'i fyddin Drwg yrr draw, o'i gywir drin Yn arwr daw'r pererin. Penrhyn. TOM LLOYD. ER SERCHOG GOF I Am y ddiweddar Mrs Davies, anwyJ briod Mr Morris Davies, Osmund Terrace. Pen- rhyndeudraeth, yr lion a fu farw Chwef- ror 1914. I'w gwr hyd weryd gwraig gywir dirion, A hi a gerid,-mam.llawn rhagorion, Noddai 'i haelwyd, gweinyddai i waslion I'w Hior a'i Achos bu'n llawri ymdrechion Wyla ardai ei chalon uwch ei bedd, Ond hon uwch chwerwedd sydd dan ei "choron. Penrhyn. Tow LLOYD. A WELAIST TI Y GLESNI? I I A welaist ti lesni'r caeau Ar foreu o hafddydd ilon, Wrth rodio ar hyd y glanau, Yn ysgafn ac iach dy fron ? A gerddaist ti yn ddi feddwl Hyd Iwybrau'r bendithion fyrdd, A'th wybren heb arni gwmwl, Na meini ar hyd dy ffyrdd ? Onid goreu yflwyddyn hawddgar Yw'r glesni ar hyd y wlad, Ennynodd y gwanwyn cynnar Fu yma fel duwies fad ? Pa fodd y cei dithau'r glesni Yn hanes dy fywyd, frawd ? Onid drwy beidio sarnu Y gloywder sydd ar dy rawd ? hi! L; i } r NANT YMYL FWSOG Y WLAD. I Mae suon y nant ymyl fwsog Sydd draw ar y bryn rhwng y brwyn, Wrth frysio i'r giyn i gysgod yr ynn I Yn lien wi fy nghalon a swyn. Mae bronfraith bob gwanwyn yn canu Ar frigyn yr onn tlwch ei Hi', Ond suon y nant yn nghesail y pant Sydd burach a mwynach i mi. Mae nieili ar ei glanau yn tyfu Sy'n dlysach na blodau fy ngardd, Ond ewyn y nant yn nghrochlyn y pant Sy'n dlysach i lygad y bardd. Mae suon y nant ymyl fwsog Yn ngeneu yr awel yn ber, Ac ynddynt mae swyn i eos y llwyn A gan yn ngoleuni y ser. Mae nodau y seindorf wrth gerdc'ed Heolydd y dref yn fwynhad, Ond mwynach i mi furmuron a si Hen nant ) m/l fwsag y wlad. EDMANT. -arrrII-I!" —- MF-I -I-, 1-1?7?' I U I EMYN PLANT YR YS30L SUL. I'r Ysgol Sul yn gyson awn I ddysgu am yr Iesu, Ei hanes yn y preseb gawn Yri faban bach anwylgu Mae rhywbeth yn yr hanes hvvn Yn werth i blant ei gofio- Yr ardd, y llys, a bryn y gwawd, Man creulawn y croeshoelio. Fe ddaeth o'r nefoedd wen i lawr I fynwes Mair y forwyn, Ah! dyma'r pryd y torodd gwawr— Acth tlodi du yn burwyn Nid i balasdai gwych yraeth, Na thref na thai y mawrion, Ond i rhyw bentref bychan daeth I ganol y tylodion. Fe anrhydeddodd fyd y tlawd Wrth ddod yn un o'r teulu, A ddiystyro'i isel frawd ',ac'ii din,styruIr T(ISU 'Na foed ein bryd am enyd hwy Ar dda.ear, a'i goludoedd. ,Rhown ba'ch i bawb heb ofyn pwy Mae'n haner ffordd i'r nefoedd. Iesu eto'n flrynd i'r tlawd, Ac i'r cyfoethog hefyd, Mae i bob un trwy'r byd yn frawd, O dyma deimiad hyfryd Cyfaned rhwyg y gwreng a'r bon Mae Aer y nef yn eiriol, Hyrwydclwn ninau'r yrfa hon— Ufawdgarwch Gristionogoi. Dewch gyfoethogion byd i gyd Yn Haw y tlodion gweiniaid I'r Ysgol Sul o bryd i bryd, Yr un yw gwerth eich. enaid Nici marw dros un dosharth wnaeth 1 far Yn ab?rth dros bob un y daeth, Cydgan^n, lialelivvia. Garn. GWILY.VI JONES.