Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

--i BYCHANU CRIST.II

IYSGRIF Y PARCH. BERWYN !…

Y CRIST NEWYDD.

iJ GEIRIADUR NEWYDD. 1

... '' '- - O'R LLYFR COCH.…

DIWEDDAR OLYGYDD <( SEREN…

iYmddíswn::¡,:Had. 1 Ymddiswy?sia?.

Talaeth Gyntaf y . Gogledd..…

I Y GOLOFN GERDDOROL.

News
Cite
Share

Y GOLOFN GERDDOROL. (Gan J. LI.). J M I YR YSGOL GAN A CHANT CYNTLL- EIDFAOL. Nid ydym yn sicr a ydyw fyr Ysgol Gan, neu y cyfarfod canu, a gynhelir gan amlaf ar y Sul, yn cael y sylw dyladwy oddiar law ein cynulleidfaoedd. Mewn llawer man tyneu a llwydaidd ydyw. Er cyhoeddi y cyfarfod bob Sabboth, I ac er y pwysleisir ar y bobl i ddod I yno, etto ychydig arwahan i nifer q blant ddaw ynghyd. Cwyno lied gyffredinol y svda yn y cyfeiriad 'I, 7n v cyfeirlad' hwn. Maeyn amhosibi cael diwyg- iad yn ein canu cynulleidfaol os na bydd i'r rhan fwyaf o'r gynulleidfa roddi eu presenoldeb yn y Cyfarfod Canu. Fe gwynir digon, pan ddygir ton newydd i mewn i'r gwasanaeth, fod y canu yn ddi- lewyrch a marwaidd, a di-raen ond os felly y digwydd i'r canu fod, nid beio fyr arweinydd a ddylid ond y grwgnachwyr eu hunain. Pe byddai iddynt hwy ddod i'r Ysgol Gan i ddysgu y tonau newyddion fe ddiflannai y cwyno byth a hefyd y sydd. Nis gellir dim yn well mewn lleoedd fel hyn na manteis- io ar ran o'r gwasanaeth cyhoedd- us ar y Sabboth i fyned dros rai o'r tonau. Credwn ei fod mor bwysig cael canu da ag ydyw cael pregeth dda, a manteisia y naill ar y I lall., Pa bryd y dylid ? I DYBLU'R GAN ? Yr hen arferiad ydoedd dyblu y pedair neu y ddwy linell olaf mewn emyn, a chedwir ef i fyny mewn llawer man hyd heddyw. Gallwn ddeall y rheswm am dano flynyddau yn ol, pan oedd y llyfrau emynau yn brin, ac y darllenid y penillion gan y pregethwr er man- tais y gynulleidfa. Ond erbyn hyn y mae y llyfr emynau yn llaw pawb ac fe genir y penillion drwodd a phriodol iawn felly yw ymholi a oes angen dyblu'r llinellau olaf. Digon priodol, efallai, pan y cenir dau neu dri allan o bedwar o ben- illion, dyweder, yw ail ganu y llinellau olaf er rhoddi arwydd i'r gynulleidfa na fwriedir canu yr oil o'r penillion. Ond pan y cenir yr oil nid oes angen o gwbl ddyblu'r llinellau olaf, os na bydd myn'd ar y canu. Ar adegau felly dylai yr arweinydcf arfer eii; ddoethineb, .a phriodol yn ddiau fyddai ail fynd dros rai o'r penillion drachefn. Ond yn bendifaddeu cs marwaidd a difywyd fydd y canu, peidier ag ail adrodd, a chaner can lleied ag sydd bosibl. Faint [o sylw ga lleisiadadaeth gan vr I ARWEINYDD CANU? Cwestiwn a ofyna y Parch Tegla Davies yn y Goleuad" yr wyth- nos o'r blaen yw hwn, y dywed mai ychydig o sylw delir i'r art hwn er y manteision i gyd, a dylai'r arweinydd sylwi ar y mater hwn, I a ffurfio dosbarth i gyfarwyddo yr I ieuainc gyda golwg ar y dull priodol o leisio; mai y deml ddylai gael ein goreu. A hyn y cytuna Golygycld" Y Cerddor," yr hwn ddywed y dylai yr arweinwyr ddisgvblu eu lleisiau eu hunain, ac un o fencli thion yr organau ydyw eu bod yn rhoddi gwell syniad am burdeb ton, ac hefyd maent yn boddi swn angerddol ambell" i arweinydd sydd yn gwasgar ias oer, ac yn bwrw ia yn dameidiau' drwy y gwasanaeth, Gwelwn oddiwrth adroddiad o gyfarfod blynyddol yr Eglwysi Rhyddion a gynhaliwyd yn Nin- bych ddarfod i'r Parch P. Jones Roberts, Ysgrifenydd galluog yr Ail Dalaeth, gario drwodd ben- derfyniad i ystyried y priodoldeb o gael Cx: LLYFR TONAU AC EMYNAU at wasanaethxyflredinol y pedwar enwad yn Nghymru. Mae y mater hwn yn cael gryn sylw y dyddiau hyn, er fod mesur o wahaniaeth I bain arno. Gellir dweyd Ilawer o'i blaid ac yn erbyn. Beth pe cawsem farn rhai o'n darllenwryr ar I y mater,—yn llenorion a cherddor- loe ? Fe fydd y Talaethau Cym- reig yn enwi brodyr i gvfarfod Pwyllgor Gweithioi yr Eglwysi Rhydd i edrych i mewn iddo.

Yn Eisieu-rhyw gynllun. newydd.