Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

! -?. 1 1 1 CAERSALEM, TON…

MAENTWROG. I

- , LLANFYLLIN. ,I

BIRMINGHAM.I

CYLCHDAITH ABERDAR. I

CYLCHDAITH LLANDILO.

News
Cite
Share

CYLCHDAITH LLANDILO. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol Cylch- daith Llandilo yn Llandilo, dydd Sadwrn, o dan lywyddiaeth y parch D. Corris Davies, yr Arolygwr. Cafwyd cynrychiol- aeth dda o'r gwahanol eglwysi. rasiwyd pleidlais o gydymdeimlad a theulu y ddiweddar Mrs Tomkins, Thor- mastoia,-aelod hynaf Eglwys Llandilo, ac un fu yn ffyddlon iawn i'r achos yn y lie. Hefyd gyda'r brawd William James, un o flaenoriaid Caerfyrddin gyfarfyddodd a dam wain yn ddiweddar, ond sydd erbyn hyn yn gwella yn rhagorol. Etholwyd cynrychiolwyr i'r Cyfarfod Taleithiol. Gwnaed sylw o'r Gymanfa Ganu gyn- helir ym Mynydd Bach o dan arweiniad Mr Tom Williams, Tirydail, Alel-iefin 2iL Cafwyd trafodaeth ynglyn a mater ael- odaeth, a phwrysleisiwyd y pwysigrwydd o dderbyn ein pobl ieuainc. Rhoddywd gwahoddiad cynes i'r gwein- idogion i arcs am flwyddyn arall. Llongyfarchwyd Mr William Hopkins ar ei benodiad yn Ustus Heddwch dros ei sir enedigol. Siaradwyd gan amryw o'r brodyr, gan ddatgan eu llawenydd am yr anrhydedd a osodwyd arno. Ar ddiwedd y cyfarfod mwynhawyd gwledd barotowyd ar ein cyfer gan Mrs Hopkins, Rhosmaen Terrace, a Miss Tom- kins, Thormaston. GOH.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH TREDEGAR.

GEKEDIGAETH.

ILLANDUDNO. I

I LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.…

ISOAR, CYFFIN. I

CYLCHDAITH RHYL. j

TOWYN. I

ICYLCHDAITH LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.

CYLCHDAITH BAGILLT.I