Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

! -?. 1 1 1 CAERSALEM, TON…

MAENTWROG. I

- , LLANFYLLIN. ,I

BIRMINGHAM.I

CYLCHDAITH ABERDAR. I

News
Cite
Share

CYLCHDAITH ABERDAR. I Dydd Sadwrn, Ebrill 4ydd, cynhaliwyd- cyfarfod chwarterol y gylchdaith yn Aber- dar, pryd yr oedd yn bresenol v tri gwein- idog a'r ddau oruchwyliwr, gyda chyn- nchiolaeth o'r gwahanol eglwysi. Dechreuwyd gan Mr John Thomas,, Penrhiwceiber. Wedi darllen y cofnodion gan y Parch J. Fisher Griffiths cafwyd y derbyniadau arianol, y rhai oeddynt gryn lawer yn fyr o gyfarfod a'r gofynion. Gwasgarwyd y fantolen chwarterol, yr hen a ddanghcsai fod yr eglwysi wedi talu eu hol-ddyled am y chwarter o'r blaen. Cafodd sefyllfa arianol y Gylchdaith gryn lawer o sylw y cyfarfod. Dymunol oedd deall fod rhai o'r eghvysi wedi talu y swm osodwyd amynt i gyfar- fod a hen ddyled y Gylchdaith, set Disgwylir y tal yr eglwysi ereill eu rhan yn fuan. Gofidus oedd deall fod cryn leihad yn nifer yr aelcdau ond cyfrifir am hynny trwy fod eglwys gyfan yn Nghwmaman wedi chwalu wedi mis íawrth y fhvy- ddyn ddiweddaf. Cyflwynwyd cyfriflen y Trust gan Mr Jj Oswell Griffiths yn absenoldeb Mr Evan Evans, penrhiwceiber, yr hon oedd yn ffafriol iawn,—yn dangos fod swmdyledyr eiddo wedi lleihau yn ystod y fiwyddyn. Ar y deall fod y Gymanfa Gymreig yn parhau y Grant o £ 20, rhoddwyd gwa- hoddiad i'r tri gweinidog i arcs ar y tir am flwyddyn arall. Derbyniwyd y gwa- hoddiad gan y parch H. O. Hughes, Aberdar, a'r parch J. Fisher Griffiths, Hirwain. Diolchodd y parch David Mor- gan am y gwahoddiad, ond drwg oedd ganddo na weiai y ffordd yn glir i'w derbyn. Ni chafwyd amser i ddwyn sylw at gyfriflen yr Ysgolion Sul a Dirwest, y rhai a gyflwynir yn y cyfarfod nesaf. Pasiwyd fod Mr Evan Evans, penrhiw- ceiber, Ysgrifenydd y Capeli yn y Gylch- daith, i anfon llythyrau—un at blant y diweddar Mr a Mrs David Watkins, Grocer, Aberdar, yn cydnabod yn ddiolchgar dderbyniad y gymunrodd a adawyd gan eu rhieni i Eglwys Aberdar a'r llall i Mr a Mrs Jones, Middle Duffryn, am eu cared- igrwydd yn rhoddi y swm o £ 8 i glirio dyled capel Aberaman am y flwyddyn ddiweddaf. Addawodd y ddau oruchwyliwr—Mri John Jones a W. J. Nicholas—fyned i'r Cyfarfod Taleithiol, ac etholwyd i gyn- rychioli y cyfarfod chwarterol Mr Charles John, Hirwain, a Mr Robert. Thomas, penrhiwceiber. Diweddwyd trwy weddi gan y Llywydd, parch H. O. Hughes. AB HEn.

CYLCHDAITH LLANDILO.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH TREDEGAR.

GEKEDIGAETH.

ILLANDUDNO. I

I LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.…

ISOAR, CYFFIN. I

CYLCHDAITH RHYL. j

TOWYN. I

ICYLCHDAITH LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.

CYLCHDAITH BAGILLT.I