Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

! -?. 1 1 1 CAERSALEM, TON…

MAENTWROG. I

- , LLANFYLLIN. ,I

BIRMINGHAM.I

News
Cite
Share

BIRMINGHAM. I CYFARFOD C:HWARTER. -Cynhaliwyd cyf- arfod chwarter nos Fawrth, Ebrill 7fed, am 7 o'r gloch, dan lywyddiaeth y Parch R. Lloyd Jones, Cadeirydd y Dalaeth. Dechreuwyd gan y parch John Hughes, o'r Coleg. Croesawyd y cadeirydd mewn modd cynes i'r cyfarfod, a llongyfarchwyd ef yn galonog ar ei etholiad i'r cant cyf- reithiol. Darllenwyd cofnodion y cyfarfod blaen orol a derbyniwryd hwynt. Cafwyd cyfrif arianol yr eglwys, ac yr oeddynt ar y cyfan yn foddhaol. Hefyd gyfrif yr aelodau, parha yr aelodau yr un fath a'r llynedd. Diolchwyd i Mr W. D. Pugh, goruchwyl- iwr y gylchdaith, ac ail etholwyd ef, felly hefyd gyda goruchwylwyr yr e'glwys, Mri peter Williams a J. S. Williams, a'r un modd gvda goruchwylwyr y tlodion Mri Richard Jones, John Roberts a John Wil- liams. Diolchwyd hefyd i'r brawd William Williams, Tr" vsorydd yr eglwys, ac ail eth- olwyd yntau. A phwy yn well ellid gael. Diolchwyd hefyd i Mr William Jones, arweinydd y canu, ac i Miss Jones am chwareu, ac ail ddewiswyd hwy. Etholwyd Mr Evan Williams y dos- barthwi y Gwyliedydd Newydd," ac I anogwyd ef i geisio cael mwy o dderbyn wyr. Diolchwyd i Mr John Roberts am ei ymdrech gyda'r Gwyliedydd_yn y gorffen ol. Cafodd mater yr Ysgol Sui syl IV maith. Cafwyd trafodaeth fywiog, ac annogodd y cadeirydd bawb i wneud yr hyn a allent o'i phlaid. Da gennym fod cyfrif arianol yr ysgol mor foddhaol. Diolchwyd i'r cadeirydd am ymweled a ni. Cafwyd cyfarfod dymunol iawn. Terfynwyd gan y llywydd. W. R. JONES. I

CYLCHDAITH ABERDAR. I

CYLCHDAITH LLANDILO.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH TREDEGAR.

GEKEDIGAETH.

ILLANDUDNO. I

I LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.…

ISOAR, CYFFIN. I

CYLCHDAITH RHYL. j

TOWYN. I

ICYLCHDAITH LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.

CYLCHDAITH BAGILLT.I