Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

! -?. 1 1 1 CAERSALEM, TON…

MAENTWROG. I

- , LLANFYLLIN. ,I

News
Cite
Share

LLANFYLLIN. Cynhaliwyd y cyfarfod chwarterol yn Llanfyllin, nawn Gwener, Ebrill 3ydd. Llywyddwyd gan y Parch David Morris. Yr oedd yn bresenol y Parchn Wm. Owen a T. N. Roberts, Mr Jdwal Davies, Lay Agent y ddau oruchwyliwr, Mri H. Watkins a John Griffiths, gyda chynrych- iolaeth dda o'r eglwysi. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio. Darilenwyd a chadarnhawyd cofnodion y cyfarfod biaenoroL Croesawy-d Mr Idwal Davies i'r cyfarfod. Cydymdeimlwyd a Mr John Griffiths yn ei brofedigaeth o golli mab bychan. Derbyniwyd cyfrifon yr eglwysi. Mab- wysiadwvd yr Assessment presenol am y I flwyddyn ddyfodol. Darllenodd Mr R. A. Jones adroddiad ar yr ymdrech wnaed yn y Gylchdaith ynglyn a Chanmlwyddiant y Gymdeithas Gen- hadol. Diolchwyd iddo am ei wasanaeth. Gwahoddwyd y Parch D. Morris i aros yn y Gylchdaith yr ail flwyddyn. Addaw- odd aros, Cadarnhawyd y gwahoddiad i'r Parch T. G. Roberts i Lanfechain yn Awst nesaf Etholwyd Mr Evan Pugh, Cornorion, yn gynrychiolydd i'r Cyfarfod Talaethol. Pasiwyd mai Mr D. T. Jones, Fferm, sydd i gynrychioli yn niffyg un o'r goruch- wylwyr neu Mr Pugh. Caniatawyd i gyfeillion Salem i adeil- adu Ty Capel. Darilenwyd Schedule yr Ysgol Sul gan y Parch Wm. Owen; Schedule y Capeli gan Mr R. A. Jones Schedule Dirwest gan Mr H. Watkins. Eglurodd Mr H. Watkins gynllun i godi Trysorfa tuag at ddodrefnu tai y Gylch- daith. Cymeradwyodd y cyfarfod y cyn- llun. Ymddiriedwyd i'r Pwyllgor drefnu ar gyfer cynal Cymanfa Ysgolion, Mehefin 5ed. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad gyda'r cyfeillion canlynol yn eu profedig- aeth o golli anwyliaid, Mrs Jones, Tany- ffordd; Mr a Mrs Davies, Votty Mrs Gwen Jones, Llanfyllin Mrs Evans, Ty Brith teulu Mrs Davies, Bwlchycibau Mr John Pugh. Hefyd gyda Mr John Rees a Mr Evans, Gwernybelliaid, yn eu gwael- edd. Pasiwyd i gynal y cyfarfod mesaf yn Llanfechain. Terfynwyd trwy weddi gan y Parch. D. Morris. Darparwyd te rhagorol gan Mrs Evans, Glynie, a Mrs Joseph E. Jones. Diolchwyd iddynt gan Mr John Pugh a'r Parch T. N. Roberts.

BIRMINGHAM.I

CYLCHDAITH ABERDAR. I

CYLCHDAITH LLANDILO.

BEAUMARIS.

CYLCHDAITH TREDEGAR.

GEKEDIGAETH.

ILLANDUDNO. I

I LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.…

ISOAR, CYFFIN. I

CYLCHDAITH RHYL. j

TOWYN. I

ICYLCHDAITH LLANRHAIADR-YM-MOCHNANT.

CYLCHDAITH BAGILLT.I