Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Cenhadaethaa Efengylaidd,…

-QweBa Criccieth.I

l LHtWedd 0 Awstralia. I

Caine Newydd o ReilfFordd.

News
Cite
Share

Caine Newydd o ReilfFordd. Mae ffordd haiarn y London and North Western newydd gynyg gwneyd telerau i gwmni o wyr anturiaethus yn nglyn ag estyn llinell hyd at berfeddion Gwyr. Fe fydd y nardd yn gainc ne- wydd a Orsaf Killay, ger Abertawe, yn cyraedd ddwy filltir ar bymtheg i'r wlad. Nid yw hyn namyn arwydd o gynydd bras y gymdogaeth boblog. Y mae pedair tafarn wedi eu hfttal yn yr ynys, a'u cyflwyno drosodd i Fwrdd yr Ad-daliad. Y mae dwy yn Amlwch, a'r ddwy arall yn Nghaergybi. Yr wythnos ddiweddai derbyniodd y Parch T. H. Hughes, ficer Blaenau Ffestiniog, bellebyr yn hysbysu am far- wolaeth ei fab hynaf, Mr John Orborne Hughes, 28 oed, yn Nwyrain Affrica Brydeinig. T Wrth siarad yn Llandudno y dydd o'r blaen, galwodd Dr E. L. Edwards, swyddog meddygol sir Gaernarfon, sylw at gyfartaledd uchel y marwolaethau yn mysg babanod—117 y fil. Pe buasai y cyfartaledd yma mor uchel yn mysg Hoi buasai yna ddwsin o ddeddfau sen- eddol er atal y gwastr&ff arswydus af fywydau. Y mae Mrs Ann Richards, Llanelli, wedi bod yn aelod o eglwys Bedyddwyr Bethel y dref hono, am Y d\d o'r blaen yr oodd yn joydwyno. a' rh. i Mr a Mrs Thoi Job. Y mae Mr yn ysgriferrydd ,u;» ol yr eg* Iwj s am hanar can mlyuead.