Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

CYLCHDAITH LL AN FAIR. "

News
Cite
Share

CYLCHDAITH LL AN FAIR. Cvnhaliwvd yr uchod vn Llanfair; prydnawn dydd Ma wrth, y 7fed cyfisol, Yr oedd yn bresenol y Parch D. Roberts. Arolygwr y Gylchdaith y Parch J. i ?r Parcli j? Meirion Jones, Meifod a Mr T. H. Evans, Lay Agent. Hefyd, Mr James R. Davies, Goruchwyliwr. Methai Mr John Hughes, M.R.C.V.S. a bod yn bresenol a phenod- wyd Mr C. Heber Humphreys i gymeryd ei le yn ystod y cyfarfod. Dechreuwyd y cyfarfod gan Mr Thomas Jones, Llangollen, a dariienwyd y cofnod- ion gan yr Ysgrifennydd. Dewiswyd y Mri James R. Davies, E. Lloyd Edwards a C. Heber Humphreys i gynrychioli'r Gylchdaith yn y Cyfarfod laleithiol. Dariienwyd adroddiad Ysgolion Sab- bothol y Gylchdaith gan yr Arolvgwr—yn absenoldeb yr Ysgrifennydd, MrT. Morgan Evans. Cymeradwywyd fod rhai mater- ion yn caei eu dwyn i sylw pwvligor Undeb Ysgolion Sul y Gylchdaith. Pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad y cyfarfod a'r Misses 'Phillips a Mr Evan Phillips, Llanfair. ar farwolaeth eu chwaer Mrs Davies, Meifod, a Mrs Bebb, Maesygluafa, yn eu gwaeiedd, hefyd at Mrs Davies a'r teulu Cefn Cvfronnydd. ar farwolaeth ei merch Miss Dolly Davies. Gofidiai'r cyfarfod hefyd fod nifer o gyf- eillion ereill yn y Gylchdaith yn parhau yn wael. Rhoddwyd sylw i faterion Dirwestol, a dariienwyd Schedule Trust y Gylchdaith. Llawenhaem fod sefyllfa'r Trust mor fudd- haol. Dariienwyd cyfrif y Genhadaeth Dramor a danghosai'r derbyniadau cyffredin fod ychydig lei had. Mae hyn o bos-ibl i'w briodoli i .raddau helatth i'r ymdrech neillduol wnaed mewn cvfeiriad arall ynglyn a'r Genhadaeth Dramor yn ystod y flwyddyn. Dariienwyd .adroddiad ty yr Arolygwr gan yr Ysgrifenydd, Mr Heber Humphreys. Lla wenhaem gael cyfftflen mor ffafriol yn dangos fod y ty yn rhydd, a'r swm o £ 625 wedi ei dalu ag eithrio swm bychan sydd i'w dalu yn ol i Drysorfa fenthycioi y Dalaith. Diolchwyd i'r holl swyddogion ac i'r Arolygwr am eu liafur diflmo ynglyn a'r matei if wrl. a'r matei hwn. Derbyniwyd y cyfraniadau o'r gwahan- ol eglwysi. Mae sefyllfa arianol y Gylch- daith yn dra boddhaol. Trefnwyd cyn- Hun i ddileu y ddyled fechan sydd ar hyn o bryd. Da genym fod cynnydd o 23 yn cael ei gofnodi yn rhif yr aelodau ar y fl wyddyn. Cadarnhawyd y gwahoddiad i'r Parch William Price, Dclgellev, drod i'r Gylcli, daith yn Arolygwr ym Medi ngsaf. Gwahoddwvd y Parch J. Meirion Jones a MrT. H. Evans i aros yn y Gylchdaith am flwyddyn arall. Gofidiai Mr Meirion Jones nas gallai roddi ei addewid gan ei fod \vedi addaw mvned i wasanaethu Gylchdaith Coedpoeth ym Medi. Cyd- syniodd Mr T. H. Evans ag arcs am flwyddyn arall. Gadawyd y mater o ddewis olynvdd i Mr Jones, Meifod, i'r gcruchwylwyr mewn cydweithrediad a Chadeirydd y Dalaith. Derbyniwyd Mr Joseph B. Ellis, Salem, yn gyflawn bregethwr cynorthwyol. Pasiwyd i'r cyfarfod nesaf gael ei gynal yn Llanfair y dydd Mercher cyntaf o Or- ffenaf. Terfynwyd cyfarfod dymunol gan yr Arolvgwr. YSG.

MFRTHYR TYDFIL.

Advertising

[No title]

YR YSGOL SUL a'r MAESI LLAFUR.