Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

GAIR AT MR. WILLIAM I RICHARDS.

DAMHEGION YR ARGLWYDD IESUI…

I BYCHANU CRIST. I

BWRDD Y GOL. -1

ABERTAWE.I

TREORCHY. I

COEDLLAI. I

COLWYN BAY. --I

Advertising

NODION 0 LEYN.-I

DINBYCH. !

NODION 0 GAERDYDD.

BRONYNANT.

News
Cite
Share

BRONYNANT. Nos Lun, Mawrth SOain, daeth tymor y Baud of Hope i fyny, a rhoddwyd swper ardderchog iddynt gan Mr a Mrs David Morris, Graianllyn. Mr Morris ynghyda'r Parch Rhys Jones a Miss Barlow sydd wedi bod yn gofalu am y plant y gaeaf diwedd- af. Daeth y plant yn dyrfa Ion i Seion erbyn saith, ac nid hir y buont heb roddi prawf ymarferol eu bod yn mwynhau eu hunain. Gweinyddwyd arnynt gan Mrs Morris, Miss Barlow, Miss Evans, Miss Jenny Jones, a chynorthwyid hwy gan chwiorydd ereill. Ar y terfyn cafwyd amryw ganeuon, a chanwyd rhai o donau y Gymanfa, Mr Robert Roberts yn arwain. Cyn iddynt ymwahanu rhoddodd Mrs Rhys Jones I orange' i bob un o'r plant, a chafodd hi a Mr a Mrs Morris 1 hearty cheers gan y plant. Diolchwyd i'r Parch a Mrs Rhys Jones am ddod atom. Treuliwyd noson ddifyr. (JOH.

11Asquith.