Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

GAIR AT MR. WILLIAM I RICHARDS.

DAMHEGION YR ARGLWYDD IESUI…

I BYCHANU CRIST. I

BWRDD Y GOL. -1

ABERTAWE.I

TREORCHY. I

COEDLLAI. I

COLWYN BAY. --I

Advertising

NODION 0 LEYN.-I

DINBYCH. !

NODION 0 GAERDYDD.

News
Cite
Share

NODION 0 GAERDYDD. Y GYMDEITHAS; Mae tymhor y Gym- deithas wedi dirwyn i ben. Cafwyd tymor hynod o lwyddianus. Nos Fercher di- weddaf cynhaliwyd Social rnewn cysyll-, tiad a'r Gymdeithas. Yr oedd y merched ieuainc wedi darparu ymborth ardderchog, a chafwyd cyngherdd ar ol o dan lywydd- iaeth ein parchus weinidog. Treuliwyd noson hynod o hapus. Yn y cyfarfod hwn anrhegwyd ar ran yr eglwys ddau o'n pobl ieuainc oedd wedi ymbriodi, sef Mrs Wyn- ham Lewis, Mus. Bac., merch Mr a Mrs J. P. Powell, a Mr W. R. Davies, Draper, Paget Street. Gwnaed sylwadau pwrpas- ol gan y Parch W. J. Arter, ac anrhegwyd Mrs Lewis gan Mrs Sergeant Morris mewn geiriau doeth iawn, ac anrhegwyd Mr W. R. Davies gan Mr J. P. Powell mewn geir- iau doniol ac effeiihiol. Mae Mrs Lewis wedi graddio yn uchel mewn music," ac y mae yr eglwys yn falch o honni, ac yn gwerthfawrogi yn fawr ei gwasanaeth wrth yr Organ. Mae Mr W. R. Davies hefyd wedi bod yn swyddog amlwg yn Bethel er ys blynyddau, a gwerthfawroga yr eglwys ei ffyddlondeb gyda gwaith y Meistr Mawr. Dymunwn i'r ddau ddyfod- ol gwyn, yn llawn o ddedwyddwch yn ngwasanaeth eu Duw. Llawenydd i'm calon oedd deail fod Nanci Williams, merch fach y di weddar Gynghoiwr John Williams, Barry D:.dc, wedi cipio eto eleni y wobr am Gymraeg yn Barry a'r cylch. Aed yn rnlaen yn nghamrau ei thad duwiol. Credwn fod iddi ddyfodol disglaer. GOH.

BRONYNANT.

11Asquith.