Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

--II.i ST. PAUL, LLANDEILO.…

? - '' ' ?;' . - '' " RHIW,…

TRECEIRJOG. I .I:'I--''I--,II

? '- -7,- - , ; -?i ? I'?!,?,…

! ...;'TSEJDDYN..

,"'';;;'"MAENTWROG.''-;

, LERPWL : (QAKFIELD):. 1,-v-…

I ' ASHION-IN-MAKERFIELD.,…

' BETA*EL, GLYKCEIRIOGJ'*

- .,I - - - - CNWCH COCH.…

'NODION O DDOLGELLAU. I

News
Cite
Share

NODION O DDOLGELLAU. I A] a k wei.aKTii.-r-Gyda' -goiid caion mae genyrn i gofnodi marwolaeth eto- jun o ffyddlooiaid egiwye Ebsn^zer, sef y chwaer Mrs Margaret Williams, gweddw y di- weddar Mr John Williams, Stonecutter, yn 54:óed. I'n o'r chwiorydd d.t-iw a ;avvel oedd Mrs Williams, oad yn caru Wcsleaeth a'r eglwys Ebenezer a'i holl ga on. YI1 oedd amgylchiadau yn ei symu d y m a ti:raw yn a nil, ond panadref byddai yn hynodam ei ffyddlondeb, a phob amser yn gofalu am yr achos yn ol ei gallu, felly bu lgy,cia r -ad-v\v- eiiiad a'r Organ. Fe roddodd g} Iran deil- wng ei hunan, ac fe gasglodd ci ihan ar ei clierdyn. Fe wnaeth gwragedtd gweddw on yn ardderchog aty mudiacl hwn. a dala iddynt oil. Cafodd ein rkwaer gladdecli det,i hyn@d.o barchus, P.ch,' wyd Than ynddo gan y Parch ?-- 'Harde (A.),?Brithdir,Aa'r??<r?'WmJEri<;@, ein gp.'ein?d6g, ..Hedd???.i.'w ilwch. Llywyddion Y.Ri YSG6L;+P¡SM«(lr' D. R. Meredith yn Liywydd Y^gql.Pqndr'ef, a Mr R. Jones ?ohcr.tsjn?Iy?y?d?i?? R. Brown '(ieu?" yi?T?-fy?vydd ?b.l.S?I" j .Ebenezer am:.? ??y%SM?.?I. iDyim uniad ein r,al.,Qtl fet, yq jyrnaf- la y brodyr uchod yn eu gwaIWQ;' frif ac? y cawn we<ed biwyddyn hap -s 11wydd- ianus gycla'r Ysgol Sul. Credwn y cant bob cynorthwy gan aeiodau yr Ysgol a'r Atlfra won.   Ysbiwyr.—Glywed fod ambeLL i weinid-" og wedi ymeteda'tglanau yma y? Iddf?- weddar, rej yr ysbiwyr gynt i sawdd y wlad. GYMANFA -Da iawn oedd genyf glywed f6d swn gweithib a pharbtoi ar gyfer yr uchod, ac fod pob goiwg am Gymanfa j Iwyddianus. Fe fydd; yh cael ei ehy.naryn Ebenezer eieni.—capel -ha?dd a cnytieus ac' Organ newydd hardd, a'r arwemydd di-, guro Mr Wiltrid Jones. Gobeithio y gwei- ?ffydd lo ndeb 1'r-Gymanfa y diwrnod hwnnw ac y ceir Gymanfa a hir gphr am 1 dani. j ? j CYDYMDriMLAU.—Yr ydym feleghvys a thref yn cydymdeimlo yn fawr a'r Pa:\ai a j Mrs Win, Price yn y brofedigaeth ?aw?' b golli ei hanwyl blentyn Edward ü\vylyrn,1 .yn wyth mis oed. CIaddedigàefh"private, dydd Llun olaf o Mawrth yri"Uanf»cJ.i^th, j pryd y cymerwyd rhan yn v wasan-aeth j gan y Parch Meirion i?,?,.v;es, Aber? Newid Pulpud.—Sabboth, Mawrt? 2°am. cawsom fekeglwys ein breintio a g\'vaai1-I¡ aeth werthfawr Parch 'Whittington? f^-ne^ Taisarn?u, darfu iddo ef a'r Parcn Lang- ford Brooks, Harlech, newid am Sul. Gatodd Mr ? Jones adeg neillduoi ada, yn pregethuyr hen. efengyl -yda it th a dyianwad.. Brysied yma eto i'w e.;n ? dym- 'vn, Prege,' t,bt.lyr h'e"n,e f'.e n.b.()>"l'' ""fY} d a. r. ¡e.rtll.2'-I' uniad )n Ebenezer. Gresyn garw, na chaem fwy o hyn gyda'n gw?inidGg'i&n, yn enwedi? mewn cylchdeiihiau sydd yi-?1, at eu, gilydd, lei y Gyichdaii!; "lien a Towyn a Dinas. Beth pe buasai y ieai hyn yn newid u ,n w a i t boo chwarter, redwn y buasai yn fendith i'r 'eglwysi oil, ac ;'r o 'nhe ly d Br?,?:sc-cl, y ceh; :m 11 y h I i t h?l, c? inC-_Y"C? .Dyna-i, w dymuniad llawer iawn a-NY, I T, CY\.iiot q "? q ?, 1. 11 ?,? I .? I

MOSTYN, CYLCHDAITH LIA^AKA.…

,?A ?,, ,: ?,-; I-, E,, ,d:ÇiY¡1¡fiERÁU:…

- 11 - I I , ? " 1-l'?, 7…