Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

--II.i ST. PAUL, LLANDEILO.…

? - '' ' ?;' . - '' " RHIW,…

TRECEIRJOG. I .I:'I--''I--,II

? '- -7,- - , ; -?i ? I'?!,?,…

! ...;'TSEJDDYN..

,"'';;;'"MAENTWROG.''-;

, LERPWL : (QAKFIELD):. 1,-v-…

I ' ASHION-IN-MAKERFIELD.,…

News
Cite
Share

I ASHION-IN-MAKERFIELD., j Cyvarfohydd da.—Parhau i gael cyfar- fodydd bywiog a graenus ydym yiiia fel C i-n- Y.Newyddiadur.—Nos Fawrth, Mawrth 3ydd, cawsom ddau bapur da a buddiol gan Miss Claudia Roberts ar Y Newydd- iadur." .Roedd: hwn yn bapur amserol tuhwnt, ac, fe gynyrchodd lywyd-neullduol yn y cyfarfod yn y modd y triniwydy pa, ur., ■ J. C11;k —Yn dilyn hwn cawsom bapur gan Mr Rolands ar Genhadwr o'r enw J. Chalmers. 'Roedd iivvn eto yn bapur rhagoroi. Treuliwyd noson hynod o hapus. Social.—Xos Fawrth, Mawrth iOfed, cawsom Social Evening. Cafwyd araeth byrfyfyr, ac-hefyd unawdau gan rai » ael odau y Gymdeithas. Yna avdat :w.aith 'ra'awr y noson, sef gwledd i'r 11 dyn allanol. 'Roedd gofal y rhan vma o'r noson yh liaw Miss Claudia Roberts, a'l ysgrifenydd/Mr 'Thomas Hughes, ac f,qlirparyd ¡ar ,ein cy'er -vn ?- rhagoroi iawn. ? Dylid dweyd I lie.fyd fod yr ymborth i gyd wedi ei rbddi gan'?iss'?ardburn,G6l?? 1,.G(\11,h(F9S'I.)Vtll.1 v¡,th 'Ueg; roe?d lb?a i" dt6li ga'el? eu dar- I'llen, ond ni Cll. a.r.Y.dO.,Ild un 0 h OilY.n>,t,sef' un?Mr" Luther ?Garston ar "Gamblin, .Roedd hwn yn bapur amserol iawn, a'r brawd wedi cyme'ryd trafferth i'w vsgnf- enu. Cafwyd siarad helacth ar ei gynwys gan amryw o'r aeiodau, a phawb wedi eu boddhau ganddo. y CYFr.n>r..G\rwcii. Xos Fawrth, Mawrth -Jain, cawsom noson fuddiol. ac, iawn gydag anerchiad gan Mr J. W. Dodd. Ashton, ar Gyfeillgarwch." 'Roedd yn yr anerchiad bethau y dylid cael navy o syhv nac maent yn ei gael. Cynyrchodd ■■yr--anerchiad gryn ffwdfiyde^d yn y cyrar-- fod. Cafwyd siarad, brwd ami, a. daeth- pwyd i derfyn, a phawb yn canmol yr an- erchiad.. Yr enillwyr.—Credaf y dylem roddi ar ddeall i'r rhai hynny sydd yn teimlo didd- Ordeb yn Ashton a'r cylch, fod ymysg aei- odau Hermon dalentau da.. Enillwyd yn Eisteddfod Earlstown y Baritone Solo gan Mr William Roberts hefyd eniHoddMiss  Edith Roberts yi ail wobr i enethod o dan j 14- oed 'ac hefyd Sarah Mary Jones ar yr | I" adrodaiad i; blant. uu'Y-NFRYN.-A n jstod y m;3 hwn tal-j ¡?ldy:¡rC!lGw¥nriyn Jones ymwel,iaa a | ym??161:1a-d,L)yr ?,,doedd, I'?lv??7dd- 1"]1. ,LT7.¡- 'l"l,a".l.Y.' :.n.J.V.e..II.a. <:1. '.t'Y'r.)""T."rct., oe.d.'d. 4!lW., Y',d d.¡ ?ga??ganddo?bregethit??? ,:e, Ie ef a] gwnaeth. hynny yn jhwydd. Ac ermor? ?c: ;amsgw?liadw?, ydoedd pi \mvweiiad' a "H d f4 i' f ??,fAif?aw a. !cr9'af)!sd)Í'W?' weâi!tJ? Pbrlt\tl'ýn' f&w??i?''?eg?th?g?ef ?aiMse?oU ?? ? GAH Wfe VLI VJT.

' BETA*EL, GLYKCEIRIOGJ'*

- .,I - - - - CNWCH COCH.…

'NODION O DDOLGELLAU. I

MOSTYN, CYLCHDAITH LIA^AKA.…

,?A ?,, ,: ?,-; I-, E,, ,d:ÇiY¡1¡fiERÁU:…

- 11 - I I , ? " 1-l'?, 7…