Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

--II.i ST. PAUL, LLANDEILO.…

? - '' ' ?;' . - '' " RHIW,…

TRECEIRJOG. I .I:'I--''I--,II

? '- -7,- - , ; -?i ? I'?!,?,…

! ...;'TSEJDDYN..

News
Cite
Share

TSEJDDYN. f -Darllth.—Daeth tyrfa fawr ynghyd nos Lun y i'*Viin cylisol, i giywed Mr J. E. WiL- liams, Y-sgolieistr Ysgol y Cynghor, icoed Taiwn, yn tcaddadi Darlith ar Suddiad y Titanic." Cynorthwywyd ef gyda'r Hud-lusern" gan "Mr Robert Wilhams, H u d- 'I L ?n i i?l? i r Ccediiai, y ddau yn wyr 'b'laenUaw. efo'r ii-fen Gorff yngNghoedllai. I adechreu c>:r.s o ddarluniau ar den yu -jdaur- ri-aetnu maintioh y llong anftodus-gyda t'rhai obrifadeiJadd, u y deyrnas, brolodd ar unwaith yn addy-,giaclol-. 'i ri .,c -in,, n' ymhelaethojld y darlithydd ar hades y Leviathan y. nosan f-yth-gofiadwy thono mewn modd manwl nes dod r,a,t vTl fwy ii meddwl. Tarawiadol iawn oedd yr adroddiad: terfynol gan Mr WiUiams, ynglyn .a mynediad urddasol y 1 Car- pa tma. i mewn i boi Laladd .i^ og o a y cm gyda'r rhai ddiangodd y: dyfrllyd: fedd, Nawr a-c eilwaith clywid lu ol if ileri Barti Coedllai dan arweiniad Mr lPetr Rogers yn canu vn swynol, umyi^a cyu naws'a'r testyn.Yn absennoldeb y Parch G. 0: Roberts oherwydd afiechydj ym- gymerodd Mr William Thomas, ¡ C.S., a r gwaith fei cadeirydd, a-chyf- "ranodd yn ha el at yr achos. Wedi icfielch i ydd, am eihaelioniac i'r I darlithydd, Ilusernwr- a'r; Parti. am eu gwasaaaern, dibennwyd ymgymeriad Lilvvy.ddianus gyda qatganiaclprydfètth o I" Thrm'" out the Life lirie" gaiit Miss [ Rogers, Coedllai. I Wythnos Nbillduol.—'Terfv-nwyd y cyfarfodydd neillduoi yr wythnos cyn y ddiweddat yn Jiynaws iawn. Daeth mfcr dda iawn ynghyd y noson olaf a. rnwyn- hajwyd pregeth odidog ar Ailu Dilw ym ".Mywyd ei'bobi' gan v Parch Hugh Evans, Cymor. ■ ANHAP.-Drwg iawn oedd gsnnym gly" wed am y-t aniiawd gafodd y Parcu W. O.Luke, Llanarmon, wrth fyped o ;Dreu~ ddyn y Sul blaenoro!, drwy -gael cp.dwm oddiar ei ddeurod. ■ [

,"'';;;'"MAENTWROG.''-;

, LERPWL : (QAKFIELD):. 1,-v-…

I ' ASHION-IN-MAKERFIELD.,…

' BETA*EL, GLYKCEIRIOGJ'*

- .,I - - - - CNWCH COCH.…

'NODION O DDOLGELLAU. I

MOSTYN, CYLCHDAITH LIA^AKA.…

,?A ?,, ,: ?,-; I-, E,, ,d:ÇiY¡1¡fiERÁU:…

- 11 - I I , ? " 1-l'?, 7…