Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

--II.i ST. PAUL, LLANDEILO.…

News
Cite
Share

II .i ST. PAUL, LLANDEILO. YMGEiSYDD.—Bydd vnblesergan udar- ?eawyr N? ?Newvdd,cldee?il fod uaiio frodyr, I y r s, ,.c, c? y n vmgeisydd 'am; y Weinidog-a&th, s?f Mr; DavId GorfeY Thomas, mab Mr Thomas T?n??, Jeweller,, PL,gy.to9d ei bre?eth gynt?f nos F?rth,? oddiar y geiriau hynny ya Efengyl Ioar, in b^nnod Ileg ad-iod. -i'r oecld y brawd i?uanc wedi meisiroli ei bregeth, Hhot19dci,0 n s oJ-e, i A d h a p,u ac'vr oedd ei ddull o dr?ddodi yn d:%v y-- P e u. i t d,id -y m? a i y bfawd cynta fel ymgeisydd am y )V?i,n- ? idogaeth o' r egl \vYHchod, .felly .yr oedd p- l i eu c y t 6* disgwynadau .pawb wedi eu cyfeiriQ at ei' wrando. a daeth ?fA?,,xr Y:,? ng'rivd a 'Chafodd ?'randawiad astud, aphawbyn! 'mwynhau y cyfarfod o'i ddechreu i'w ddi-1 wedd, a dymuniad pawb yw, y ca y bra?vd deuanc bob llwyddiant a dyfodol disglaer. j -WESLEY? GuiLD.—CynhaIiwyd cyfarfod! .?'ychnosol y Wesley Guild yr eglwys j ucbod nos Fawrtb, Mawrth 17eg. Llyw- yddwyd yn ddeheuig gan ein parchus Weifudag. Yn 01 yrhaglen yr oedd y ?Parch Meirion Williams,. Caerfyrddin, i areithio/ .Gan fod yr amser wedi ;mynedJ yn mlaen galwodd y Liywydd ar Mr, Wil-  liams at ei waith, yr hwn a draddodcdd ddarlith ar Daniel Owen." N;d c|'rft<y dechreuod Mr Williams ar ei ddarlith nag v ga!lai paw b ganfod ei fOdynei lH\;Yliall1 goreu,cynBidduil efIeithioleihun rhodd- odd bortread by w o Daniel Owen bu ■wrthi am awr, a blin oedd -di ba:b.id'doJI ? d?rfyna mor fuan. Pasiwyd p!eidiai& o "ddiolehgarwch i Mr WiUiams amei ddar- Ii th dcyddorol, dignfoL ac addysgiadd gan WMIiam Hopkins, Ysw., U.H. ac eii- wvd gan Mr R. T. Evans. Gwnaethipawb cdangos eu teim?adau da drwy y drefn ar reroi. Gw&sanaethwyd wrth yr organ gan -fe,rol.. -G w, ?4,?anae nwyd Nwrth yr or-ti -an — J, wis.

? - '' ' ?;' . - '' " RHIW,…

TRECEIRJOG. I .I:'I--''I--,II

? '- -7,- - , ; -?i ? I'?!,?,…

! ...;'TSEJDDYN..

,"'';;;'"MAENTWROG.''-;

, LERPWL : (QAKFIELD):. 1,-v-…

I ' ASHION-IN-MAKERFIELD.,…

' BETA*EL, GLYKCEIRIOGJ'*

- .,I - - - - CNWCH COCH.…

'NODION O DDOLGELLAU. I

MOSTYN, CYLCHDAITH LIA^AKA.…

,?A ?,, ,: ?,-; I-, E,, ,d:ÇiY¡1¡fiERÁU:…

- 11 - I I , ? " 1-l'?, 7…