Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

r • - ■ ■ Lj •"11;'.'.. SENGHENYDD.…

News
Cite
Share

r • ■ ■ j •- SENGHENYDD. I t SY1\HJDIAj),Dnvg genym gofnodi am svmudiad Mr Robert. Williams, Thomas Street, ,a'r t'eul,,i o'n T)Iitti,.gan fbd yr oil o'r teulu yn da! .v»vyddau pwysig yn yr eglwys a'r vsgol Sul. Yr bedd Mr Robert Williams yn "Chapel Stewaid, a Mrs Williams yn drysoryddes yr ysgol Sul, aMrs Ford ei huni ferch'fel ysgrifeny-ddes. Chwith iawn genym eu colli o'h plith, ohervvydd buont yn ffytldlon am flynyddau lawer yn yr eglwys uchod. Dymunwn fendith Duw Iddyht yn 11-1 1cyl(-Ii newydd. Etholwyd 'y personauGanlynol i lanw bwlch yr Ysgol Sul, sef Mr David Watkins, yn drysorydd, a. r bi-awd,ietia.iic I'. Gor,don Jones yn ys gnfenydd. Gobeithiwn y, gweln Iwydd- lant yn ystod y llwyddyn ddyfodol. .Newydd- ddvfoaiad.Tra yn gofidio o herwydd colli.J teuluuchod o'n plit-h, ilawoiiha 'wn 'fod;Rhagluniaeth fawr y nef wediarwaintcuiuarall atom fel eglwys. Cyfeirio yr ydym at ddyfodiadMra Mrs Harris o Mountain Ash. Diameu genym fod Bryr Seion wedi cael, colled fawr ar ol Mr Harris mewn gwahanol gyfeiriadau, ond y mac eu colled hwy yn enill i ni yma. Da genym ddweyd tod Mr a Mrs Harris wedi ymdaflu eu Irunam i waith a gwasanaeth y cysegr. Mawr hydexwn. y byddant yn ddedwydd iawn yn ein piith ni yma. Penodiad.Bydd yn dda gan lawer glywed am benodiad Mr Williams, Com. Street, yn arwe-inydd y gan yn Seion. yn lleMr John Wiliiams (Corris gynt). Di- olchwn am ytimladhapus oedd yn medd- ianu Mr Williams wrth roi y swydd i fyny. Yr oedd vn ciedu meddai, mewn rhoi gwaith i iechgyn ieuainc c.erddorol ein heglwysi, a diolchodd y frawdoliaeth i Mr John Williams am ei wasanaeth. Hefyd Mr H-arris yn Organydd yn lie Mr M. Wil- liams c.e'hvn tod y ddau yn bapus yn eu cvlch newydd. Da .iawn genym ddeall lod y ddau frawd wedi dechreu Ysgol Gan. Nid oedd yma Ysgol Gan o fath yn y byd er's blvnyddau, felly yr oedd angen eu par- otoi ar gyfer programme y Gymanfa. Piti fod yr amser wedi rhedeg yn bell, ond gwell hwyrna hwyrach. Eiddunwn iddynt bob llwyddiant. Cwrdd Ysgol.—Cvnhaliodd yr eglwys uchod y prydnawii" a'r hwyr, .Mawrth 29. Pregethwyd vn-y boreu gan y Parch E. D. Thomas* Abercynon. Decjireuwycl cyfar- fod y prydnawn gau Mr Johil Williams, ac yna cafwyd gair gan lywydd yr ysgol, a rroiwyd yn ddebeuig gan Mr John Williams, ar v 19 benod o efengyl loan, pryd y cafwyd atebion boddhaol. iawn, ac i ddiweddu canwyd gan y brawd ieuainc W. R. Lewis. Dcchreuryd cyfarfod yr hwyr gan Mr Richard Lewis, a daeth. ahwaerhynaf yr ëglwY$ yn iTilaen i adrodd dwy Saim. Yr oeddwn yn falch o weled Mrs Richard Roberts mor iach 'ac ystyried ei bod, mewn pedair blvnedd i fod yn bedwar ugain oed, rhoddodd esiampl i bobl ieuainc ein heglwys. Yna cafwyd anerchiad da gan y L'i y "I"- da, ric yn dilyn darllenwyd'papyr ar efengyl loan gan Lewis-R. Williams, ac ■anerchwyd ymhellach gan ybrodyr Mri Richard'Levvis, John Williams a Richard Roberts. Cafwyd cyfarfod da, pawb wedi -eu mwynhau." Terfyhwyd trwy weddi. .— Tridwr. -1 .1 I

, COEDLLAl. I I

.IIMACHYNLLETH. IIzI

I CYtCHDAITH YSTUMTUEN. -'-I

CYLCHDAITH CAERDYDD.

-' - -,7 'I" : entBMilTU YSTUMTUEN.…

'-''~TV DDEVVJ.."'".!

1 ,• . CYLCHBAITH CEFN MAWR.…

' -SILOAM, bjethesda. I

HOBEB, YSTBAD RHONDDA,

I 1 1. B11YNCRUG. '-I

LlytKyraa at y Gol.I ...:*■■£…

-:.I-" -, -I I ASHTON-IN-MAKERFIELD.1?…

? CYLlQUDAII^L FOrsfXYFKIDQ.…

.LLANBEDR.