Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

At ein Dosbarthwyr an Derbynwyr.i

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Y mae yr holl fyd Mr Asquith fel gwleidyddol wedi Ysgrifenydd ei daraw a syndod Rhyfel. neillduol. Y mae y Milwriad Seely wedi ymddiswyddo yn derfynol fel Gweinidog Rhyfel, ac y mae y Prifweinidog wedi ymgymeryd a'r swydd. Dywedodd Mr.Asquith fod hyn wediderbyncymeradwyaeth y Brenin. Ar gynghor swyddogion y Gyfraith, y mae Mr Asquith wedi penderfynu sefyll etholiad ynrhan- barth East Fife, yn Ysgotland, ar ei dderbyniad o swydd arall dan y Goron. Y mae Syr John French a Syr Spencer Ewart, hefvd, wedi ymddi- swyddo oddi ar Gynghor y Fyddin, a dymuna y swyddogion hyn wneud yn hysbys eu bod yn ymddi- swyddo nid ar gyfrif unrhyw wa- haniaeth gyda'r Llywodraeth ar faterion o bolisi, ond yn syml am eu bod wedi arjvyddo y dadganiad o sicrwydd' i'r cadfridog, pa un a wnaed yn ddirym gan y Llywod raeth wedi hynny. Fe gofir fad Arghvydd Morley yn un o'r rhai oedd mewn cvsylltiad a'r dadganiad a nodwyd, a c'nredid y byddai iddo yntau ymddiswyddo, ond nid felly y mae erys ef yn ei le. Gadawodd Mr Asquith y Ty yng nghanol banllefau uchel y Rhydd- frydwyr, aelodau Plaid Llafur, a'r Cenedlaetholwyr. Yr oedd y cyffro mwyaf yn bodoli, ac yr oedd yn amlwg fod dyfarniad y Prifweini- dog i weithredu fel Ysgrifenydd Rhyfel-am dymor beth bynag- yn ogystal a Phrifweinidog, yn rhoddi boddhad neillduol i'w gefn- ogwyr; a i fod trwy hyn wedi llwyr droi y byrddau ar y Toriaid, a chymeryd y gwynt yn gyfangwbl o'u hwyliau. Tybir mai Syr Edward Grey, yr Ysgrifenydd Tramor, fydd yn gweithredu fel arweinydd y Ty yn absennoldeb Mr Asquith, tra y bydd ef yn brysur gyda'r etholiad. Y mae Mr Asquith yn cynnrych- ioli East Fife ers wyth mlynedd ar hugain, ac yr oedd ei fwyafrif yn Rhagfyr, 1910, yn 1,799. Nid oes yr un Prifweinidog. Prydeinig o'r blaen wedi bod yn dal y swydd o Ysgrifenydd Rhyfe:, er fod amryw wedi dal swyddi eraill ynglyn a'r swydd o Brif Ar- glwydd y Trysorlys. Mae yn amlwg fod y Llywod- raeth am ymafael yn Mhwnc y Fyddin o ddifrif, ac onid oes eisieu ?

[No title]

Yr Annibynwyr a Dadgysylltiad.

IWyr Henry Rees.