Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

At ein Dosbarthwyr an Derbynwyr.i

[No title]

News
Cite
Share

1 ■■ »» 'f' Un o'r materion yr Undeb yr ymdrinid ag ef yn Eglwysi. Nghyngrhair Eglwysi Rhyddion Gogledd Cymru, a gynhaliwyd yn Ninbych, yr wythnos o'r blaen oedd "A ellir dwyn yr eglwysi efengylaidd i fwy o undeb os gellir, sut ?" Agorwyd y mater gan y Parch J. Puleston Jones, M.A., Pwllheli, yr hwn a gyfeiriodd at awgrymiadau wnaed tuag at gael mwy o gyd- weithrediad. Un o honynt ydoedd cael llyfr emynau ar gyfer yr holl enwadau. Credai y byddai hyn yn help, a buasai ef yn barod iawn i dderbyn yr Eglwys Sefydledig i'r undeb, pe ond heb feddwl nad oedd hi yn barod i hynny. Ar y cyfan, credai ef mewn cael cyttundeb rhwng y gwahanol enwadau yn hytrach nag undeb, ac fel moddion i sicrhau hynny, anogai gynnal dosbarthiadau Be:blaidd unol a chyfarfodydd gweddiau mewn Ile- oedd ag yr oedd lliosogrwydd cy farfodydd yn rhwystr diangenrhaid i lwyddiant mewn mwy nag un cyfeiriad. Y Parch Thomas Hughes, Llan dudno, a ddywedai fodyna undeb ysbtydol eisoes yn bodoli. Dadleu- ai dros gael gwell trefniadau er pa'rotoi ymgeiswyr at y weinidog- aeth, a mwy o ofal wrtti dderbyn y cyfryw ymgeiswyr. Credai fod gaiddvnt ormod o weinidogion ordeiniedig, ac onibae am hynny, buasai yr EglwysiRhyddion wedi dyfod yn fwy agos at eu gilydd. Yr oedd yr enwadau yn y gorffenol wedi gwneud gwaith rhagorol er 1 lwyddiant ysbrydol y wlad, ond yr oedd ganddynt yn awr anhawder- au newyddion i'w gwynebu, ac yr I I oedd hyn yn galw arnynt i uno eu rhengau.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Yr Annibynwyr a Dadgysylltiad.

IWyr Henry Rees.