Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

-".I AdroddiadPwyllgary Tir.…

NEWYDDION WESLEAIDD.

News
Cite
Share

NEWYDDION WESLEAIDD. BAZAAR EBENEZER, BLAENAU FFESTINIOG. LLWYDDIANT MAWR.—Cynhaliwyd yr uchod Mawrth 19—21, yn Neuadd Gynull ein tref. Mawr fu y pryder ac helaeth y gweithio a throes yn llwyddiant tuhwn't i'n disgwyliadau gloewaf. Er mwyn cyf- eillion lliosog fu garedig wrthym rhoddwn ychydig o fanylion fydd o ddiddordeb. Llywyddwyd gan William Owen, Ysw., U.H., R. Bowton, Ysw., Cartref, d~ Towyii Jones, Ysw., M.Sc., Prif-athraw yr Ysgol Sirol. Agorwyd. y gweithrediadaugan y boneddigesau canlyilol:-imrs R. O. Jones, Brynofferen; Mrs. J. N. Edwards, Llys Gwaenydd, a Mrs Thomas, Hen Gapel. Cawsom anerchiadau buddiol a doeth gan y personau a enwyd a chyfranasant yn anrhydeddus neiilduol drwy rhoddion a phrynu. Gwasanaethwyd yn yr agoriad bob dydd ar y delyn gan Miss A. C. Lloyd (Telynores Tegid), enillydd y brif wobr ar y delyn yn Eisteddfodau Wrexham ac Abergafenni, a Miss Rosina Davies, Blaenau. Cafwyd hamdden rhagorol wrth agor bob dydd, a gosododd fri mawr ar y mudiad. 'Roedd yr Hall wedi ei harddu yn chwaethus, a bu Mr Roberts, London House, o gynhorthwy arbenig yngiyn a hyn. 'Roedd y stalls yn oriawn o adefnyddiau drudfaWr a buddiol. Cym .1 erwyd cyfrifolaeb y Manod Stalls gan Rev. Mrs Edward Davies gyda nifer o chwiorydd a sylweddoiodd y swm £7b' 4s gd. Moelwyn Sta!!s dan arweiniaa Miss G. Price Davies, Oswald. House, gyda help chwiorydd eraill, pryd y gwnaed oddiwrth y cyfryw [71 I2s. 8|d: iierwyn Stall dan arolygiaeth Mrs Eiias Davies High Street, a chwiorydd yn cynhorthwyo, gwnaed y swm o [47 Os. lOJd. Refres- ment Stall dan ofal Mrs Parry Lloyd, Lord Street, a Mrs Thomas Jones, Wynne's Road, gyda chwiorydd eraill ?17 C, s.0)? Hefyd gyda'r cyfryw 'roeddk gwerthfaoe,d?'l eraill megis Crockery, Hcusehold, Fruit & Sweet Stall, a gwnaed elw da drwydd- ynt. Yn ychwanegol hefyd 'roedd nifer liosog o Arddangosfeydd (Side-shows) a throisant elw sylweddol i'r drvsorfa. Drwy y ffynonellau a enwyd ynghyda rhoddion personol cyfeillion Ebenezer, a'r. hyn gasglwyd tuallan i'r eglwys gwnaed y swm o [340 Os. Od. Par y fath swm syndod i bawb yma yn enwedig ar gyfrif am- gylchiadau masnachol yr ardal, ond nid rhyfedd gwedi cofio y fath lafur ac aberth diflino fu yn Ebenezer am dros ddwy flyn- edd o amser. Ond nid yw'r cyfeillion wedi gorffen. Cynhelir Sale of Work gyda'r gweddillion sydd yn aros ymhen tair wythnos, ac y mae eto addewidion i'w talu a disgwylir ejbyn diwedd y pethau hyn y bydd gennym drysorfa o [400. Eisoes cyn dechreu adgyweirio ein capel 'r'ym yngafaeFy Loan a'r Grant o [250 addawyd gan y Cyfundeb, ac felly mae gennym arian mewn llavv at gael Pipe Organ i'r capel. Mae hyn wedi creu ysbrydiaeth rnawr yn yr eglwys, ac wedi enyn sel na welais ei gryfach er's amser. Cawsom gydymdeimlad ardderchog gan yrenwadau eraill, a theimlwn yn ddiolch- gar o galon am hyn. Prawf o'r cymhorth gawsom yw fod tocynau ac arian am y tri diwrnod yn tybio mynediad 1,600 o bersonau i'r Neu- add. Y diwrnod olaf—Sadwrn, y diwrnod mawr, bu dros 800 i mewn, ac nid yn fuan yr anghofir y noson hon- -yr Hall yn orlavvn o gefnogwyr. Ni welais well gweithio na mwy o abertbu erioed—gweithiwyd yn unol ac heddychol gan yr eglwys. 'Roedd pob gwr a merch ieuanc yn ddieithriad o'r eglwys yn gwneud rhywbeth a gwneud eu goreu. 'Rym yn ddyledus i'r chwiorydd fL, yn Ilafur-Lo yn ddi-ildio am ddwy fiyn edd gron. Gwnaeth y gwyr hefyd eu rhan yn gampus, ac rwyn siwr tra y buasai vn dda genyf enwi ugeiniau o gyfeillion an- wyl, na warafunir i, mi enwi Mr Robert Lewis Jones, Cromwell Street, Ysgrifenydd Cyffredinol y mudiad, Ni fu gwell Ysgrif- enydd erioed. Gweithiodd fel cawr, a gwnaeth hyny yn llawen a diymhongar, hefyd. Mr William Williams -(Wesleyan, Assurance Superintendant) yr Ysgrifenydd Cyllidol y symudiad, gweithiodd yn ddi- wyd a gwen ar ei wyrieb drwy'r dyddiau, ac ni fyddai weddus beidio enwi y Trysor- ydd,, Mr Elias Davies, weithipdd yn di- dramgwydd a chalonog, ac mor hoew a bachgen deunaw oed. Ni fu gwell swydd- b a(-,Ii g eiiC?,,unawoe d .? ogion erioec na hwy. Teilwng yw cyd- nabod hefyd gwasanaeth Mr Ben T.Jones, Gwylfa (M.C.). Gwnaeth yn ardderchog fel Arweinydd i gaclw trefn dros y gweithred- iadau cyhoeddus. 'Roedd ei arabedd a'i ysbryd mtiwrfrydig yn rhoi gloewder" ar bob peth. Llawer o ddiolch iddo. BLias-, ai yn hawdd helaethu ar yr ymdrech gof- iadwy hon. Ni fu erioed yn hanes Eben- ezer nac unrhyw eglwys arall y gwn am dani harddach aberth, a chredwn y bydd y dylanwad er daioni ar feddwl ac ysbryd ppb un ymdaflodd i'r gwaith. Dymunaf at yr hyn ddywedais eisoes ddiolch o ddyfn- der calon i gyfeillion yn y weinidogaeth a ffrindiau lleygol yr enwad am roddion tuag at yr ymdrech. Credaf y bydd yr achos da yma ar sylfeini gwell i wynebu y dyfadol nag y bu er's amal t-flwyddyn. Mwy na gwerth yr elw arianol wnaed vw yr ysbryd a'r gweithgarwch syddawedi ei ddeffro yn ein pobl. (Rev.) I EDWARD DAVIES. Bryn Myfyr, Blaenau Ffestiniog.

Advertising

BETHEL, COED-Y-FFLINT.