Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Cenhadaethau Egengylaidd.…

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

TO RESTORE THE EYESIGHT. TO RESTORE THE HEARING. A NEW SCIENTIFIC DISCOVERY. The greatest discovery of the age for the cure of eye affection of every and at all stages. Short si-ht, Cataract, .) Fatiqued Eyes, Cross :< Eyes, Cloudy Vision, In- .:x flamed and Watery Eyes made clear and strong. Strained eyes caused by constant Con- centration on flne work, uch as Metal Engrav- ing, W ate h m a king. '(: Dressmaking, become i^i^eansr-e strong, and Headaches able to those whose daily occupations are under artificial light, COLLIERS IN PARTICULAR. Loom workers, constant- ly staring at vibrating fibres and colours of various hues. Eye Exerciser (patent- ed in Great Britain and on the Continent), invented by James Williams, 61, The Woodlands, Birkenhead. Those that are troubled with defective hearing and noise in the head will do wise in consulting Mr Williams. In case of correspondence, en. close stamped addressed envelope. Mount View, Towyn, January 6, 1914. I am urged by feeling of gratitude to write a word of recommendation to Mr Williams, Birkenhaad's treatment for the Eyes. When I began using the Eye Exer- ciser I was almost becoming totally blind. Having faithfully carried out all instruct- tions given by Mr Williams, I again became able to see that well and so pain- less that I am able to read for hours every day. I am 79 years of age, and make the above statement entirely of my own free wil!, that it may be of benefit to others that may suffer as I have done. JOHN W. JONES. Pan yn pryun Yrnenyn Cofiwch am y goreu- CLEEVES Rheolau y Trefn- yddion Wesleyaidd Argraffiad Newydd, yn llyfryn destlus, o'r Rheolaa ddylai fod yn llaw pob aelod Wesleyaidd. Mae'r Rheolau hyd Gynhadledd 1913 oil yn yr argraffiad hwn. Pris, Ceiniog a dimaiy copi; 100 am 6/6; 50 am 3/3 post free. Hanes Iesu. Grist I rai dan 16eg oed yn y Maes Llafur ac eraill, gan y Parch. Llewelyn Morgan, Pris 4 ceiniog. Dwsin am 3 swllt, post free. DETHOLIAD 0 EMYNAU. YN AWR YN BAROD. Cynwysa dros 200 o Emynau Detholedig, ac adranau ar gyfer y Cynhauaf, yr Ysgol Sul, Bedydd Plant, Dirwest, ac ychydig o Emynau Saesneg. CASGLIAD DIGURLO. Pris, Pedair Ceiniog, mewn lJian ys- twyth. Trwy y Post, 5 ceiniog. Dwsin am 4/ post free. Haner cant am 15/ carriage paid. Cant am 30/ carriage paid. Anfoner i'r- LLYFRFA, BANGOR. Bwriedir codi sefydliad i Forwyr yn Nghaergybi, a.'r wythnos o'r blaen cyn- naliwyd cyfarfod yn nhy Mr Lloyd George, yn Downing Street, er hyrwyddo y symudiad. Y mae Tywysog Cymru wedi caniatau i'w enw gael ei gysylltu a'r sefydliad. Yr wythnos ddiweddaf yr oedd ystad Hendre Arddwyfaen, Corwen, yn cael ei gwerthu am 111700p. 1 LIVERPOOL. SHAFTESBURY HOTEL, Mount Pleasant. Four Minutes' Walk from Lime Street and Central Stations. Cars from Landing Stage stop at the door. A High Class Temperance Hotel Moderate Charges. Welsh spoken Popular Central London Hotels Opposite the BRITISH MUSEUM. THACKERAY HOTEL Great Russell Street, London. Near the BRITISH MUSEUM KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., London THBSE Large and Well-appointed TEMPER- ANca HOTBLS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ioua Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof Floors. Perfect Sanitation, Telephones, Night Porters.. Room Attendance, and Table d'Hote Breakfast, Single from 5/6 7/6. With Table d'Hote. Dinner, 8/6. Full Tariff and Testimonials on appli- cation. TELEGRAPHIC ADDRESSES: fCkigtiay H.w uBookcraft, London." Tkacfceray Hot Tk&okerfty, London." Tol., K. Regent 2083. T. Regent 3041 Yr aahwylder mwyaf cyffredin ydyw Diffyg Treuliad;" yr arwyddion ydynt —Rhwymedd, Poen ar ol Bwyta, JJwynt, Posn rhwng Ysgwyddau, Surni yn yr Ys- tumog, Bias drwg ar y Genau, Iselder Ys bryd. Cymmerwch dose o Davies's Tonic Antibilious Pills, ac fe ddiflana'r cwbl fel y niwl o flaen y gwynt. 1/11. HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. DAVIES'S Cough Mixture ANWYD, PESWCH, INFLUENZA.- Mae rhai'n gyda ni bob amser. Pair hin sawdd gyfnewidiol fod llawer o ddioddef oddi wrth Beswch, Bronchitis, Pas, Dolur Gwddf, Crygni, Caethdra, Diffyg Anadl. Y mae yr hen Feddyginiaeth" Davies's Cough Mixture" etto ar y blaen, ac yn cael ei gwerthfawrogi yn fwy nag erioed, bob amser wrth law, yn felus, yn cynnhesu y frest, ac yn rhyddhau y phlegm. Bydd dose mewn prvd yn ddigon. 1/1 j, a 2/9 (postage, 3c).-HUGH DAVIES, Chem- ist, MACHYNLLETH. PESWCH Y FEDDYGINIAETH FAWR GYMREIG. PESWCH AT ANHWYLDERAU Y PESWCH FREST, Y GWDDF, A'R PESWCH YSGYFAINT. PESWCH Is. lie., a 2s. 9c. PESWCH Nid rhaid i DAVIES'S PESWCH COUGH MIXTURE wrth PESWCH ganmoliaeth—y mae wedi PESWCH bod o flaen y cyhoedd er's PESWCH blynyddau, ac y mae y perch- PESWCH enog, drwy draul a llafur di- PESWCH ildio, wedi ei berffeithio yn y PESWCH fath fodd fel y mae yn cael ei PESWCH gydnabod fel darganfyddiad PESWCH gwerthfawr at yr anhwylder- PESWCH au uchod. Y mae miloedd PESWCH lawer wedi cael iachad, ac PESWCH yn gwneud eu goreu i'w PESWCH gymbell ar eraill sydd yn PESWCH dioddef. Ni raid cymeryd PESWCH ond UN DOSE er profi ei PESWCH ddylanwad uniongyrchol yn PESWCH rhyddhau y Phlegm, yn clirio PESWCH y Llais, yn cvnhesu y Frest PESWCH gan weithio bob Anwyd a PESWCH Chrygni ymaith. Ni raid i PESWCH neb ofni canlyniadau Anwyd PESWCH a Pheswch ond gofalu fod pot- PESWCH elaid o DAVIES'S COUGH PESWCH MIXTURE" yn y ty. Bydd PESWCH pob dyn yn feddyg i'w deulu PESWCH at holl anhwylderau y PESWCH Gwddf a'r Frest, os bvdd PESWCH DAVIES'S "COUGH MIX- PESWCH TUE wrth law. GWYNEB PRYDFERTH.—" Sarzine Blood Mixture at glirio y croen, a phuro y gwaed. Y mae yn myned at wraidd y drwg, ymlid ymaith bob math o pimples, cochni, ysfa, scurvy, penddynod. Gweila hen ddoluriau, coesau drwg, crvdcymmal- au, gan adfer y croen i'w harddweh natur- iol. 2/9 y botel gan bob Druggist 3c. yn chwanegol gvda'r post.—HUGH DAVIES, Chemist, MACHYNLLETH INDIVIDUAL COMMUNION CUPS. FOR LISTS OF Patent Ideal Outfits, AND Samples on Approvals Carriage Paid, write to the Makers— Townshends, Ltd., Birmingham. Tom Carrington A.T.S.C. (PENCERDD CWYNFRYN), |. Organvdd Rehoboth, Coedpoeth. Arweinydd Cymanfaoeddr Arholydd, L Beirniad, Cyfeilydd, Sc., 1 COEDPOETH, WREXHAM Anthem Newydd Cynogfab: "Seren Bethlehem," Solffa, lc.; H.N.,3£. Rhagorol ar gyfer Cymanfaoedd. Rhai o Gyfansoddiadau Poblog- aidd Tom Carrington: Concwest Calfari "-Anthem Gymanfaol hwyliog. Solffa, lc.; H.N., 3c. Hen Weddi Deuluaidd fy Nhad." Can i Soprano neu Tenor (Key G), Contralto^ neu Bass (Key E). 1/ "Cymru." Can boblogaidd. Y drydedd fil yn awr ar werth. 6ch. MADAME DELLIE PROFIT- Is prepared to receive Engagements as Accompanist for Concerts and Esteddfodan. High-Class Concert Artistes supplied 128, Market Street, Earlestown, Lancashire. AIRGRAFFU I ARGRAFFU II DYMUNA LEWIS DAVIES, ARGRAFFYDD y GWYLIEDYDD NEWYDD," Hysbysu ei fod yn barod i ym- gymeryd ag unrhyw waitb ARGRAFFU i dderbynwyr y Gwyiiedydd Newydd am brisiau rhesymol a theg. Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau diwedd- araf—a'r oil yn newydd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae we, ei gael drwy y Post, pa rai a roddodd lwyr fodô- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. < ArgreflRr Adroddiadau Egiwysig, Llyfrau 8otfa, Balance Sheets, Posters—unrhyw faintioN* Tocynau Darlithoedd, Cyngherddau, As Telir Cludiad pob Arcbeb. Ymofyner am Estimates a LEWIS DAVIES, "Gwyiiedydd Newydd" Office Blaenau Ffestislog. EVERY BOX OF ENSLANFS GLORY MATCHES USED Means MORE WORK for British Workpeople. Moreland, Gloucester, i