Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CYNHADLEDD GWEINIDOGION IEUAINCI…

ILLITH JOHN HENRY.

I - RHUTHYN. I

NODION 0 ABERPENNAR, MOUNTAIN…

NODION 0 LEYN. I

News
Cite
Share

NODION 0 LEYN. I 1 YDDYN.—Cynhaliwyd Cyfarfod Am- ry wiaeihol yn y lie uchod, nos Lun. Mawrth 9fed, o dan nawdd y Gymdeithas Ddiwylliadol. Arweiniwyd yn ddeheuig gan Mr Ellis Roberts, is-lywydd. Awd trwy y rhaglen ganlynol:—Areithio, Miss Mary Jones, Glwyd. Ystori, Master Johnnie Griffith, Bodgaeaf. Unawdau gan Misses C. M. Williams, Bronllwyd; E. Jones, Cefngwyfwch, a Mr Hugh Evans. Deuawdau, Miss C. M. Williams a Mr John Roberts, a Misses Jones, Cefngwy- fwch. Adrodd, Mr John Roberts, Sillafu, Master Richard Roberts. Limerick, Mr D. Roberts, Ty Eang. Cynhulliad mawr, a chyfarfod da a hwyliog. PREGETH GOFFA.—Nos Fawrth,. ]6eg cyfisol, yn addoldy Pisgah, traddodwyd pregeth goffaol gan Mr John Williams, Rhiw. CotTa yr oeddis am farw c nar ac am fywyd gwerthfawr y ddiweddar chwaer ieuanc Miss Mary Griffith, Bryn y Fran. Manteisiodd llawer ar y cyfle a chafwyd arwyddion fod yr hiraeth am dani yn ddwfn iawn yng nghalon yr ardal- wyr. Erys dylanwad ei bywyd prydferth yn berarogl yn yr ardal am fllyctdi eto i ddod. Nid oes dim da yn marw byth. MARW.—Ymwelodd angau y tro hwn ag ardal Aberdaron, a syrthiodd Mr Morris Williams, Bay View, o dan ei ddyrnod nos Wener, Mawrth 6ed. Yn sydyn y daeth yr alwad, ond yr oedd ein brawd wedi parot- oi yn gyfaddas ar ei chyfer. Brodor o Enlli ydoedd, ac yn ei flynyddoedd di- weddaf ymsefydlodc gyda'i unig ferch yn Aberdaron. Yr oedd yn gymeriad diddan, efc yn golofn o dan yr achos yn Deunant. Bendithiw" i weled 86 o fl wyddi ar y daith ac yr oedd wedi aeddfedu ar gyier y wlad nad yw neb yno yn heneicdio. Claddwyd ei weddillion ym myowent henafol Aberdaron. Y Parchn J. T. Prltch ard ac Evan Hughes yn gwasanaethu. CYDNABOD TEILYNGDOD.—Yr ydyrrf fel Wesleyaid yn Uawenychu y fa Nf y s nyrchafiad Mr T. W. Griffith 1H 1L>,n-j dudno, i gadair Cyngor Si to1 C. < /tun. Gellir dweyd am dano fel ag v o v. d am un araB o'i ?aen, Oblegid 1 n, efe yn haeddu c8'1 gwneuthur oh in iddo." W w

I CAERDYDD.

I DINAS MAWDDWY.

TREGARTH.

BETHESDA, BWLCHGWYN.