Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

" LLESTRFR TRYSOR," I Dan…

LLITH OR LLYFRFA, BANGOR.

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.I I

News
Cite
Share

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.I Ar ol Dadwaddoliad. I Siaradodd Esgob Bangor yn Nhy yr Arglwyddi o blaid mesur Ar gl wydd Willoughby de Broke i I orfodi meibion y "well-to-do'' i wasanaethu yn y fyddin. Cafodd yr Esgob air ar Ddadwaddoliad i mewn i'w araeth. Nid oedd yn meddwl y byddai gorfodi pawb oedd a £ 490 y flwyddyn a rhagor i fyned i'r fyddin dirol effeithio fawr ar y clerigwyr, oblegid os pasia Mesur Dadwaddoliad fydd fawr o r personiaid yn derbyn £ 40 ? Os mai felly y bydd, oni fydd yn gywilydd aruthr i fawrion goludog yr Eglwys yng Nghymru, ie i'r Eglwys a hona fod naill haner I crefyddwyr Cymru yn perrhyn iddi. I Gadael yr Hen Deulu. I Dywedir fod Mr Jones, Cemlyn, yr hwn fu yn ymgeisydd Ceidwad- ol am y sedd dros Orllcwin Caer- fyrddin, wedi uno a'r blaid Rydd- frydig. Yr oedd yn lobbies Ty y Cyffredin, dydd lau, a chyflwyn- wyd ef i Mr Percy Illiagworth, y Prif chwip Rhyddfrydig. I Camwedd (?) Plant YmneiSldu- I wyr. Fel hyn yr ysgrifena R. R. yn y Faner Y n un o ysgolion el- fenol Eglwysig tref ar lan y mor yn Ngogledd Cymru, lie y mae llu o ymwelwyr yn yr haf, gosodwyd rhwymau ar y plant i ddyfod a'r 'Common Prayer' i'r ysgol ddydd- iol, neu yn niffyg hynny y byddai yn rhaid iddynt ysgrifenu yr ym- adrodd I am disobedient' (neu ymadrodd cyffelyb), gant o weith- iau Druain o'r plant bychan, yn gorfod dioddef o herwydd ymlyn- iad eu rhieni wrth egwyddorion Anghydffurfiaeth 'yn yr oes oleu hon." Bu i ni, yn ein nodiadau,' amser yn ol, alw sylw fod' ciwrad' ynrhoddiar ddeall i'r plant oeddynt yn mynychu y capel mai Ty John Calfin ydoedd ond mai Ty Dduw ydoedd Eglwys Loegr Ai tybed ei bod yn deg i'r ysgol uchod gael grant' y Llywodraeth at ei chyn al ? Y mae y ffaith uchod yn rhe- swm digonol dros i rieni y plant fynu eu hawliau fel Ymneillduwyr, i amddiffyn iawnderau eu hanwyl- iaid. Holwyddoreg Cynghrair y I Friallen I Daeth y pamphledyp hwn I m llaw y dydd o'r blaen-a dyna beth doniol ydyw. Cefais lawer o ddifyrwch wrth ei ddarllen-y mae ei druth mor hynod ddysgedig,' ac y maeyn drvfrith o wallau. Er mwyn darllenwyr y Faner rhoddaf iddynt rai enghreifftiau o'r hcd. wyddoreg' pert. Dechreua trwy ofyn beth yw Cynghrair y Friallen,' a'r atteb yw mai cyfundrefn o ddynion a merched wedi eu cydrw^mo (cyd- rwymo a beth, attolwg) i hyrwy- ddo egwyddorion pennodol. Beth yw yr egwyddoron hyny ? Dywed y 1 lyfryn—' Cynnal i fyny Grefydd, cynnal i fyny Etifedd- iaethau y beyrnas, a chynnal i fyny Awdurdoa a Chyfanrwydd yr Yrnnerodraeth Brydlinig (sylwer, Brydlinig Pa ystyr roddir i'r gair crefydd' y Cynghrair ? Nid oes gan y cynghrair unrhyw wahaniaeth credo. Buasai yn gwrthwynebu yn gyfartal bob ym- 1, z n osodiad ar Eglwys Loegr ac hefyd ar AnghydffurÜé eth. Y mae yn y ml add o Maid s-icr,yod grefydd pob dyn.' Rhyfedd orne? A chymmaint o. Primroses yn ym- ddwyn mor wahanol y d/ddiau hyn tuag at yr Anghydllurfwyr Gciyniad arall ydyw- Beth ydyw ei hagwedd tuag at addysg grefyddol mewn ysglion' (betn bynag yw hyny). Dyma'r atteb— os gellir ei ddeali —' Y mae Cvng- hrai: y Friallen yn gwrthwynebu yn y modd mwyaf egniol bob ym gais i gymmeryd oddiar y rhieni i gaely plant wedi eu haddysgu yn y Ffydd y maent hwy eu hunain — I Beio Yswiriant. I Am fod ychydig nifer o Gym- deithasau Yswiriol perthvnol i'r merched wedi me dm cadw eu trysorfa arianol o fewn i gylch amcangyfrif, y mae y Ceidwadwyr yn prysuro, yn ol eu harfer, i gon- demnio yr holl gynllun Yswirioi8 Nid oes ond methiant trnenus, a hyny yn y dyfodol agos, i iros y trefnian t presennol. G\. i; lint ydyw awvdd y blaid hon am wen- wyno meddwl y wlad fel y ni Jyn- ant bob" brawdueg, a yn gonglfeini colofn eu .corideui-iiad. Os digwydd i Socialyad, neu Ryddfrydwr, ddyweyd gair nad ydyw yn gwbl ffafriol i'r trefniant -Lit ar unwaL-'L- h vn presennol, y maent ar unwaith yn j rhoddi lie llawn ac amlwg yn eu gwasg i hyny; ond gofalant am guddio pob ffaith ffafriol.

ETO DIWRNOD ARALL. 1

ICYFARFOD TALAETHOL. Y DE.

Family Notices