Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

" LLESTRFR TRYSOR," I Dan…

LLITH OR LLYFRFA, BANGOR.

News
Cite
Share

LLITH OR LLYFRFA, BANGOR. MAES LLAFUR NEWYDD. Fel y gwelir mewn colofn arall y mae Gofyniadau y Maes Llafur am 1914—15 yn barod a gellir eu cael i bob Ysgol erbyn Sul cyntaf blwyddyn y Maes Llafur—y Sul cyntaf o Ebrill. Mae llawer wedi eu harchebu eisoes. Hefyd Esboniad ar "Y Rhufeiniaid 1, gan y Parch W. O. Evans. Dyma ychwanegiad ddirfawr at gyfoeth ein hesboniadaeth. Disgwylid es- boniad gwych ymhob ystyr gan Mr W. O. Evans, ac ni chaiff. yrhai uwchaf eu disgwyliadau eu siomi- yn hytrach bydd eu hedmygedd o'r awdwr yn uwch nac erioed wedi gweled y gyfrol. Ceir yr esboniad mewn cloriau da a thra golygus, a'r argraffwaith o'r fath oreu mewn llythyren ychydig yn fwy na chyf- rolau diweddafcyfres esboniadau y Maes Llafur. Damhegion Iesu Grist Y mae'r Parch Robert W. Jones wedi ysgrifenu llswer ar gyfer yr ieuainc yn Y Winllan o dro i dro a cheir fod ei ymdriniaeth ar y Damhegion' yn eglur, cryno a chynwysfawr. Mae'r Maes yn un diddorol a chaiff y bobl ieuainc athraw medrus i'w cyfarwyddo yn y llaw-lyfr newydd a rhagorcl hwn. Y Safonau. Parha Llyfrau y Safonau i enill ffafr a chymeradwyaeth. Nid oes o ran cynllun, cynwys a darluniau eu rhagorach yng Nghymraeg heddyw. Y maent ar y blaen i Lyfrau Ysgol Sul Cymru. Fel y gwelir oddiwrth yr hysbysiad ceir y safonau mewn tri llyfr. Mae'r I llyfr cyntaf ar gyfer planf dan 8 oed ac yn cynwys Safon I; yr ail lyfr ar gyfer plant dan 9 a 10 oed, ac yn cynwys Safon II a III y trydydd lyfr ar gyfer plant dan 11 a 12 ac yn cynwys Safon IV a V. Y maent bellach mewn arferiad yn y rhan fwyaf o'n Hysgolion Sul a liyderwn na by ad e;thriad cyn di- wedd mis Ebrill. Gyda'r Iesu. Dyma lyfryn del gan y Parch D. Gwynfryn Jones, yn arwain yr ieu- ainc mewn modd dengar i hanes swynol yr Arglwydd Iesu Grist, Mae yn llyfr bychan rhagorol i'w wasgaru ym mhlith y plant, a gwna wobr fuddiol a chymeradwy iawn iddynt. Cynwysa unarddeg o bennodau a darlun gwych yn addurno pob pennod. Wele'r Leitl- au: Awn hyd Fethlel-lem; Yn Nazareth Myn'd i'r Wyl Fawr; Yrnhlith y Doctoriaid Yn ninod- edd Nazareth Yr Efrydydd Dyfal Y Rhagflaenor Mawr Y Llef yn y Diffaethwch Canys j'elly y mae yn weddus Y Temtiad—troi y cerrig yn fara Temtasiwn y Pin acl a'r Mynydd. I'w gael mewn amlen hardd am 4 ceiniog post free, dwsin o gopiau am 3/4. I Eto Ddiwrnod Arall. Gweddi am bob dydd o'r flwydd- yn gan Dr J. H. Jowett, wedi eu cyfieithu yn rhagorol i -G- vmraeg gan y diweddar Mr William Thomas, Llangefni, ydyw y llyfr bychan hardd o dan y teitl "Eto Ddiwrnod Arall. Cyhoeddir ef gan Gyngor Cyflredinol yr Eglwysi Rhyddion dan olygiaeth Elfed. Ei bris ydyy. 2/1 post free. Gellir ei gael o'r Llyfrfa. Dywedir am y cyfieithydrl yn nedireu y llyfr, "Pregethai yn achlysurol bu yn weithiwr ffyddlon ac amlwg gyda'r \V esle; ac yn gynorthwywr paroct i > achos da. Bu'r gyfrol fechan i pan ddaeth allan yn Seisrlegj y n gysur beunyddiol iddo pan oe iccLyd. yn pallu. A'i jchyfieitij M ei orchwylnes iddo dd°i bvii n ai .■ ad He nad oes YIlddi I gp dyddiau.

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.I I

ETO DIWRNOD ARALL. 1

ICYFARFOD TALAETHOL. Y DE.

Family Notices