Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

SALEM, LLANDDULAS. 1,

ABERDAR. II

ELIM, PORTDINORWIC. I

LLANEGRYN.I

CEFN MAWR. I

YNYSYBWL.,I

I -IBETHESDA.,

.CAEMNARFON.I

News
Cite
Share

CAEMNARFON. I CYFRES o BREGETIlAu.-Cafodd eglwys Ebenezer ei breintio a gweinidogaeth fen- dithiol y Parch E. Mostyn Jones, Pwllheli, Sabboth y 15fed, a'r tair noson dilynol. mean y gyfres hon oedd enyn adfywiad ym my wyd ysbrydol yr Eglwys. Tradd- o 'odd Mr Mo: tyn Jones bump o bregethau cryfion a gwir bwrpasol. Pregethai gydag yni ac eneiniad dw3 s. Teimlai yr eglwys y naill odfa ar ol y llall fod gwir amcan y gyfres yn cael ei gyraedd. Ar derfyn yr odfa olaf cawsom y pleser o weled un yn lhc i buni fynu i Grist a'i eglwys. Cani Uuu.etn gvffredinol glywir i'r preg- en yn y Iref, a cliredwi-i y gwelir eu dyl "ad e- daioni ar fyvtyd yr eglwys.. 2DD MOR Y GYMDEITHAS.—Er nad •-nd ychydig amser er pan gafodd yr aeloi tu f o'r fath oreu gan Mr D. Roberts, I Bcir k House, a Chyfarfod A-ywiaeu.ol yn i d"ilyn dan ai Mr John Henry Thomas, Sunny Cliff, eto teimlaiy chwiorydd sydd yn aelodau ffyddlon o'r Gymdeitbas mai y peth goreu i derfynu tymor llwyddianus oedd cael swper arall. Yr oedd hon yn wledd rag- orol heb ei disgwyl i'r aelodau. Cafwyd Cyfarfod Amrywiaethol diddorol dan Jywyddiaeth Mr John Huw Williams, Bryn Noddfa. GORFFEN TYMOR Y BAND OF HOPE.—BU y tymor hwn y mwyaf llwyddianus er's blynyddoedd yn hanes y Band of Hope. Bu Mri John Price, Brynarfon, a Robert Griffith, U.H., Epworth, y ddau lywydd, a Mr G. T. Jones, Assheton Terrace, yr ysgrifenydd yn hynod ffyddlon a gweith- gar ar hyd y tymor. Cawsant afael ar ben y ffordd i'w wneud yn llwyddiant drwy ofyn i nifer dda o frodyr a chwiorydd ieuainc yr eglwys ddyfod i helpu. Caf- wyd cyfarfodydd diddorol a bendithiol. Agorwyd a therfynwyd y tymor trwy roi te i'r plant. Wedi cael te diguro cafwyd Cyfarfod Amrywiaethol mewn adrodd, canu, a dadleu, dan arweiniad Mr Walter Thomas, Fernleigh, arweinydd y canu yn Ebenezer. Beirniadwyd y canu gan Mr W. D. Evans, a'r adroddiadau gan y Parch R. Mon Hughes a Mr John Huw Williams. Cyfeiliwyd gan Miss Williams, Brynarfon. I A.B.

I IMEIFOD. I

I YSGREPAN Y LLENOR. I

[No title]