Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

SALEM, LLANDDULAS. 1,

ABERDAR. II

ELIM, PORTDINORWIC. I

LLANEGRYN.I

CEFN MAWR. I

YNYSYBWL.,I

I -IBETHESDA.,

News
Cite
Share

I BETHESDA. y GYMDEiTHAS.—Ionawr 29, t-yfarfu y Gymdeithas dan lywyddiaeth y Parch R. Jones, B.A., pryd y cafwyd pedwar papur rhagorol gan bedair o chwiorydd ieuainc, sef -williams y Wern, gan Miss Gwladys Williams; Christmas Evans, gan Miss Harriet Thomas; Daniel Rowlands, gan Miss Gladys J. Williams; Rowland I Hu ghe s, gan Miss Lizzie Grace Williams. Chwefror 12fed.-Yn y cyfarfod hwn dan arweiniad Mr Evans, Gerlan, cafwyd ar. aeth benigamp gan ein gweinidog hoff—y Parch Richard Jones, B.A., ar Y Meudwy a'i Gell." Taflwyd goleu clir ar gychwyn- iad, cynydd, a diraddiad y symudiad meu dwyol. "Mwynhaodd pawb eu hunain, a diolchwyd i' Mr Jones am ei anerchiad rhagorol. .=. Chwefror 26, llywyddwyd gan ein gwein- idog. a chafwyd noson ddifyr, yn gwrando ar dri phapyr rhagorol ar Daniel Owen, ei hanes a'i weithiau; Ei hanes gan Mrs Jones, Brynmyfyr. Enoc Huws, gan Mrs Moses, Pant. Y Dreflan, gan Miss Gracie Thomas. DangQsodd y chwiorydd nad oedd anrhydedd ein prif nofelydd wedi ei ymddiried i ddwylaw anfedrus, a diolch- wyd yn gynes iddynt am eu llafur. Mawrth 12, dan lywyddiaeth ein. parchus weinidog, cafwyd anerchiad diddorol gan y parch James Jones (A.) ar Mynyddog. Ni threuliodd y darlithydd fawr o amser gyda hanes Mynyddog, ond yn hytrach er ein buddiant gyda chenhadaeth Mynyddog at ieuengctyd ein gwlad. Diolchwyd yn gynes i Mr Jones am ei barodrwydd i'n gwasanaethu fel cymdeithas, dyma'r try- dydd tro i ni gael y fraint o wrandaw arnb. Y nosweithiau cydrhwng yr uchod cynhelid dosbarth Duwinyddol, a chafwyd amser da. Mawrth 13, dirwynwyd ein cymdeithas i ben gyda swper ardderchog, a mwynhaodd pawb eu hunain gyda'r danteithion am- rywiol. Wedi'r swper cafwyd cyfarfod difyr. Agonvyd y cyfarfod gydag unawd gan Mrs Joseph Evans, I fyny bo'r nod," yna cafwyd deuawd gan Misses Lizzie Davies a Morfudd-Williams--Y plant sy'n hoff gan Iesu. Gan fod trydydd flwyddyn y Parch a Mrs Richard Jones yn prysur ddirwyn i ben er ein gofid-ac fod eu tymor olaf ar iiyn o bryd wedi mynd heibio, penderfyn- odd y gymdeithas ddangos ei gwerthfawr- ogiad o'u llafrr, a'i theimladau da tuag atynt, ac i'r amcan hwn cyflwynwyd Mar- ble Timepiece hardd iddynt gan Mrs Lloyd William. ar ran y gymdeithasa'r ■ losbarth Duwinyddol, yr hon a wnaeth sylwadau pwrpasol ar yr achlysur. Dat- ganodd Mr E. Evans, Mr Owen Jones, Mr Henry Edwards Mr Robert Jones, a Mrs Moiris, yrr hellac.. deimladau y gymdeith- ac" Diolchodd Mr Jones am yr anrheg a'r dymuni. JaLi da. Yna ac1 oddodd Miss Gwladys J. Wil. liams Fvaagorfraint y gweithiwr," a -haed unawdau gan Mr Hugh Thomas, h"iss Pritchard, a Mrs Evans. Terf; wyd y cwrdd trwy ganu Hen Wlad fy NhL dau. I- D. H. T.

.CAEMNARFON.I

I IMEIFOD. I

I YSGREPAN Y LLENOR. I

[No title]