Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

SALEM, LLANDDULAS. 1,

ABERDAR. II

ELIM, PORTDINORWIC. I

News
Cite
Share

ELIM, PORTDINORWIC. I CYMDEITHAS DDIWYLLIADOL.-Nos Wen- er, Chwefror 20fed, cyfarfu Cymdeithasau Diwyliiadol Elim a Brynmenai, M.C. i ddB,dlell'n gyhoeddus ar y testyn, A ydyw y B.egctu ar y Mynydd yn ^ymarferol ? I Dros ei bo J dadleuai Bry nmenai, yn cael ei agor gan Mr John 7/illiams, Augusta I Place, a'i Tefu-i gan Mr W. R. Williams, Llanfair riouse. ) dy Elim yn nacaol gan Mr Richard Hughes, Terfyn Terrace. Cymerwyd r¡¡an ymheHach gan y Paich J. E. I Itiglies, f". A., B.D., Dr. Edwarcs, Tre- fedc>yg;Mr R. Robeits, Menai Street; Mr Richie Thomas. Seliool, House Mr R. O. Williams, NoddFa; Mr Henry Jones, Au usta Place;. fdr\V. D. Rowlands, I Maelog Hcuf:, a Mr R. Pierce, Perthi. Y Parch R. W. Jones lywyddai. Cyfaifod da iawn. I Chwefror 20ain, cawsom bedwar o pap. I urau rhagorol gan ferched jeueng(lf n Gymdeithas ar "Ann Griffiths," "Ei Hanes," gan Miss Eira G. Jones. Ei cyfeillion," gan Miss A. M. Hughes. Ei Liythyrau." gan Miss M M, Hughes." Ei Hemynau," gan Miss Nellie Thomas. Siaradwyd ar y testynau gan y llywydd, Parch R. W. Jones, Mri J. G. Jones, E. J. Hughes, J. E. Williams a R. O. Williams a diolchwyd yn gynes iddynt. Mawrth 13eg, treuliwyd noson mewn modd difyr a diddan, trwy i chwiorydd ieuainc y Gymdeithas roddi perfformiad rhagorol o ddwy ddrama fechan Gymreig fel y canlyn: Rhanu y Ferins." Cym- erwyd rhan gan Misses Nellie Thomas, Waterloo House; Jennie B. Jones, Felin- heli Terrace Annie M. Hughes, Augusta Place. Yn y ddiama "Y Forwyn Ne- wydd cymerwyd rhan gan Misses Morfudd Jones, 21 Bangor Street; Enid Jones a Gretta Jones, Cartref Ceinwen Hughes, Augusta Place; Mri R. O. Wil- liams, Noddfa, a Llewelyn Jones 311 Bangor Street. Dangosodd yr holl gym- eriadau rhyw fedr neillduol yn eu gwaith, a mwynhawyd, y ddau berfformiad ynl fawr gan y cynulliad da a ddaeth ynghyd. Yn ystod y cyfarfod darllenodd Miss Gretta Jones, Cartref, ystori ddiddorol am Modryb Modlan," un o hen gymeriadau Cymreig. Ar y diwedd caed anerchiad gan y llywydd, y Parch R. W. Jones, ar y Ddrama Gymreig. Mawrth 20fed, cafwyd ymgomwest ddiddorol er terfynu gwaith y tymor. Yr oedd y te a'r danteithion yn rhoddedig trwy garedigrwydd Mr John E. Williams, Noddfa. Gwasanaethwyd mewn canu, adrodd, ac yn y blaen, gan y dosbarth ieuengaf, a chaed nifer o gystadleuaethau rhagorol yn ystod y noswaith, Cyfeil- iwyd gan Mrs R. W. Jones, Llys Menai, a Miss Annie M. Hughes, Augusta Place. Ar y diwedd caed adolygiad ar, waith y tymor gan y llywydd, y Parch R. W. Jones, yr hwn oedd yn arddangosiad j amlwg pa mor lewyrchus ydoedd gwaith y Gymdeithas ar hyd y gaeaf. Cafwyd cyfarfodydd da a buddiol ynghyda thest- ynau chwaethus a dyrchafol. Yna caed sylwadau pellach gan Mri J. G. Jones, 31 Bangor Street, a O T. Williams, Noddfa. Pasiwyd pleidlais o ddiolchgar- wch gwresog i Mr J. E. Williams am ei haelioni, ac hefyd ddiolchgarwch i Ysgrif enyddes y Gymdeithas. YSG.

LLANEGRYN.I

CEFN MAWR. I

YNYSYBWL.,I

I -IBETHESDA.,

.CAEMNARFON.I

I IMEIFOD. I

I YSGREPAN Y LLENOR. I

[No title]