Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

INODIADAU WITHNOSOL.

[No title]

News
Cite
Share

<—ty —————— Dyma fel y llefarai Y Parch y Parch John Owen, John Owen, Cried eth, yn y' Gol- Crlccleth, etaad' ynglyn a'r a'r Wesleaid. Wesleaid ag Undeb Crefyddol:- "Teimlaf awydd i ysgrifenu unwaith etoar y penawd uchod, pe ond barch i deimladan y brodyr Wesleyaid. Yn fy llythyr blaenorol, dywedais Tybiwn y byddai y Wesleyaid hwyrach yn barod i ymuno ag Eglwys, Loegr." Gwelaf oddiwrth lythyrau a thrwy ym- ddiddan ag amryw o'r çyfeillion fod rhai o honynt beth bynag yn ymvvrfhod a'r syniad os nad yn tueddu i ddigio wrthyf am ei awgrymu. Teg a mi yw dweyd mai yr hyn oedd yn fy meddwl oedd y posiblrwydd i'r blatd efengylaidd yn eglwys Loegr weled y byddai enill y Wesleyaid yn gryfhad rnawr iawn i'r Eglwys Wladol yn Lloegr a Chymru. Tybir fod y Wesleyaid Esgobyddol—yr enwad cryfaf yn yr Unol Dalaethau—yn cychwyn undeb yno gydag Eglwys Loegr, oni ddylanwadai hyny i ddangos y posiblrwydd a'r fantais o undeb rhyng- ddynt yn y wlati hon ? Nid yw Esgob- ion Llanelwy a Thyddewi o gwbi yn cynrychioli yr ysbryd goreu sydd yn y blaid Efengylaidd o'r eglwys. Ceir ynddi hi ddynion yn gweled ymheli a'u gwelediad yn eang, ac yn gwybod mai nid aur ac arian yw teyrnas Ddtiw. Pe rhyddheid yr Eglwys, darfyddai am alwediga.eth bedleraidd y ddau esgob. Mesurant eu hunain gerbron y byd trwy hela a mean little bill." Pan welir eu culni, eu trahausder, eu rhaib am arian, a'u digywilydd-dra, yn haeru pethau di- sail, bydd gan y genhedlaeth hon wrth- ddrych wers (object lesson) o ddauinean little iiien-os nad o rywbeth mwy dir- mygus fyth. Pe ceid ynte yn Eglwys Loegr ddynion o olygiadau eang, rhydd oddiwrth ffwlbri yr olyniaeth, ac yn meddu graddau o ysbryd y Meistr, ai nid yw yn bosibl y gailent wahodd y Wesleyaid sydd mor gryfion yn Lloegr, ac ar y cyfan wedi bod yn glaiar yn achos rhyddliad crefydd, i ymuno a hwynt." Mae Mr Owen yn honi yn y darn hwrt ei fod yn datgan ei feddwl yn eglurach. Gobeithiwnei fod ond yn ein byw y gallwn weled hynny. Os mae Undeb yng Nghym^u ydyw y pwnc, paham y mae vn rhaid son am Loegr. Gall Mr Owen fod yn dawel ei feddwl fod y Wesleaid Cymreig heddyw llawn mor boeth ac ymdrechgar ymhlaid Rhyddid Crefydd ag ydyw y Methodistiaid Calfinaidd. i in-

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Family Notices