Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

BYDCREFYDDOL. f I

TAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.

BWRDD YR ADOLYGYDD. I

Y WYDDGRUG.

NODION O'R ABERMAW. I

COLWYN BAY.

I -COLWYN.

FERNDALE.

News
Cite
Share

FERNDALE. CLADDEDiGAETH.—ArChwefror 28ain, bu farw y brawd Evan Evans, 23, Lake Street, Ferndale, a chladdwyd ef gan ein gweinidog, y Parch T. Jones ar y 4ydd o Fawrth yn y Fynwent Gyhoeddus. Yr oedd y brawd Evan Evans yn ddyn hynaws a charedig, ac er nad oedd yn aelod cyf- lawn o'r eglwys Wesleaidd etc yr oedd yn carlo cymeriad moesol rhagoroi, ac yn un Hyddlon iawn i'r achos"arhydei oes. Cofus genyf glywed ei fod pan yn ddyn ieuanc wedi anrhegu capel y Wesleaidd, Ystrad Rhondda, a thair cadair freichiau rhagoroi a Beibl hardd, ac felly yr oedd yn para hyd y diwedd, yn barod bob amser hyd eithaf ei ailu i gynorthwyo yr achos. Gadawodd 4 plentyn amddifad i a!aru ar ei ol. Ein gobaith ydyw y parhant yn Kyddlon i'w proffes fel aelodau o'r eglwys yn nghapcl Wesley. ac y bydd iddynt gael Duw yn rhwydd. Y diweddar chwaer Mrs E. James.— Trwy rhyv amryfusedd mae marwolaeth a chladdedigaeth yr hen chwaer, Elizabeth James, 23, Lake Street, Ferndale, heb ei anfon James, i'r Gwyliedydd. Gobeithio y madd- eua y teulu am hyn. Bu y chwaer hon farw mis Medi diweddaf, ar y 27ain. ac heb- ryngwydei gwedditiion i'r Giaddra. Gy- hoeddus, Hydref hit. Yr oedd y chwaer Elizabeth James yn aeddfed iawn i'r net- oedd. Cyrhaeddodd yr oedran teg o 77. Yr oedd yn un o'r rhai a gychwynodd yr achos yn Ferndale Main o nynyddoedd yn ol. Bu yn aeiod gonest. Yr oedd yn ddiddadi yn un oragorolion y ddaear, a magodd ddau deulu o blant. sef ei theuiu ei hun a phiant y ferch a'r diweddar Evan Evans uchod. Bu yn Haw yr Ar- glwydd yn fam dda \iddyht, a magodd hwy yn ofn ac athrwiaeth yr Arglwydd. Piti garw na byddai rhagor o'i bath" yn famau yn Scion. Y mae un o'i meibion yn aelod ffyddlawn gyda ni yn Cilfynydd sef R. D James, a'r mab arall yn Ynyshir. Ein gweddi a'n dymuniad ydyw i'r ddau ddilyn yn ddifefl Iwybrau eu mham, ac y bydd i'r wyrion a'r wyresau yn Lake Street wneud yr un peth. Bu colled yr eglwys isod yn foddion i lenwi rhagor ar nifer y saint yn Ngwiad y Goleuni. Hedd- wch i'\y llwch hyd ganiad yr udgorn. F. G. P.

[No title]