Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

=-DETHOHON SEIAT.I

COLOFN Y LLENORI

News
Cite
Share

COLOFN Y LLENOR I Eisteddfod Uanbrynmair, y Nadolig 1913. Can' LlineII, Gwanwyn Bywyd." Derbyniwyd pryddestau yn dwyn y ffugenwau canlynol;—Duddos, Awel y Gwanwyn, Idwal Wvn, Meudwy'r Mor, Meuddwy'r Grug, Y Tant Coll, L!atai r Haf. Hefyd anfonwyd un awdl i'r gystad- leuaeth hon yn dwyn y fmgenw Glan Nei&on. I Y mae'r awdl yn un bur swynol, ac yn darllen yn Hithrig ddigon. Y mae wedi e' chynllunio'n Daturioi, ac wedi ei chyng- hanedau yn bur gywir a phersain. Sylwas- omarungwaHcynghanedd,— Gwanwyn y bachgen heini. Dyiasai'r awdwr, er mwyn cysondeb, fed yn sicr o sain y sillafwyr (pa un ai *Yrl neu wyn). Nid iawn ei amrywio. Buasai'n doa genym wobrwyo'r a.wdwr hwn, ond ni allwn wneuthur hynny'n deg. Ceir liawer darlun byw iawn gan Dudd- os yn gymysg a Hawer o ymadroddion troellog, ac anaturiol. Y mae nwyf, ac irder gwanwyn ar ambell ddarn, a bias pregeth a chynghor ar ddarnau erail!. Ambell dro ceir ergyd yn ein hadgono o Twm o'r Nant a Ficer Pritchard, a thro arall ceir cwpled aswnycanudiweddar ynddo. Y mae'r awdwr yn berchen awen ber. Y mae cryn lawer o ganu yn mhryddest Idwal Wyn, a cheir IIawer o gywirdra mewn ambell i ddisgrinad. Mae'r ardduli dipyn yn Mac ac ystrydebol, a da fuasai caei mwy o geinder a cynildeb yn y gwaith. Y mae cryn iawer o feiaM man yn anur ddo'r gan. Dysged yr awdwr drin y prif- lythrenau a'r atalnodau yn gywir. Mae gan Idwa.1 Wya, yn ddiameu, ddawn i ga.nu'nswynoL Can o gySeiyb nodwedd ydyw eiddo Awel y Gwanwyn, yn darlien yn ilefn iawn ac wedi ei mydryddu yn swynol. Nid yw yn leddylgar iawn, ac y mae'n brin oBresm'rgwanwyn. Brithirhi hefydgan wal!au mewn sillebiaeth a chvstrawen. Et hynny, y mae ynddi lineHau melys iawn. Y mae Meudwy'r Mor yn liawer mwy uchelgeisiol na'r ymgeiswyr a enwyd. Can yn bur feddylgar, end teimlwn fod gormod o rwysg, ac, ambell dro, ormod o rodres yn ei gerdd. Y mae'n llenor pur wych, ac yn dipyn o saer geiriau hefyd. Er ei fod yn canu'n gynnil ac awgrymiadol, nid yw'r gerdd yn ddigon gwlithog ar destyn fel hwn. Y mae'r cynyrch hwn yn fwy na gwerth y gadair. end y mae'crain ar y bitten i Meudwy'r Mor yn y gystadlcuaeth hon. Bardd gwych dfos ben ydyw Meudwy'r Grug. Y mae ei gan yn wreichionUyd a byw drwyddi, ac y mae ynddi lawer darn o ddisgrinad nad hawdd rhagori arno. Os rhywbeth, y mae'r awenydd nwyfus hwn yn canu'n rhy wrthrychol. Barnwn fod y gair Bywyd yn y testyn yn gofyn am dipyn o farddoniaCth o ansawdd fwy mewnol a chyfrin nag a geir yn y bryddest ragorol hon. Gwir fod ysbrydiaeth gwan- wyn Natur yn llond y llinellau, ond nid yw gwanwyn einioes ac enaid i'w deimlo yma. Pryddest ragorol y\v hon, a gofidiwn na allwn ei gwobrwyo. Y mae canu'n reddf i'r Tant Coll, ac nid yn ami y ceir cyHyrddiad telynegol purach a melusach na'r un a geir yn y biyddest hon. Cawn yn y gerdd hon geinder a naturioldeb yn gymhiith, a teimhvn fod awel y gwanwyn yn sio'n ddistaw-dyner drwy'r gan. Y mae'r cynllun yn naturiol, y faradoniaeth yn weddus, a'r syniadau yn dlysion fel blagur Mat. Ceir graen a gor- ffeniad ar y gwaith drwyddo. ond nidyw'r grefft feisrolgar yn mennu dim ar lif nat- uriol y farddoniaeth. Trueni nad ellid gwobrwyo gwai/th fel bwn. Pryddest alluog dros ben ydyw un Llatai'r Haf, gynji a choeth ei mynegiant. ac yn llawn o ysbryd .y gwanwyn. Nid yw'n son am ei destyn dan ei enw, ond traidd ysbryd y tymor trwy bob darn o'r bryddest. Perthyn y bardd i'r Ysgol dcti- weddar o feirdd Cymru, a theimlwn mewn man neu ddau yn ei gerdd fod ol darilen awdl "YrHaf" gan Mr Williams Parry 1'w dcimlo yn y llinellau. Gall yr awdwr osod darlun cyfan mewn ymardrodd byrr. Gyda chyffyrddiad megis, darlunia olygfeydd natur.dan Sreshi'r tymor, a than y lliwiau, y mae ysbrydiaeth y gwanwyn yn cyniwair yn nwyfus fyw. Y mae'r cynllun yn farddonol iawn. a'r iaith yn goeth a glan. Tery'r tannau isaf yn ami, ac y, mae'n awgrym: mwynagafynega. Credwn,os mat ieuanc yw'r awdwr, y clywir liawer am dano yn hanes barddoniaeth Cymru. Y mae ambell waith ychydig o 01 ymdrech ar ei grefftwaith, ac y mae'n methu, ambeli dro, dynu ei syniad yn loew Ian o'r niwl, ond amser a ddysg hyn iddo. Pryddestau campus ydyw eiddo Meu- dwy'r Mor, Meudwy'r Grug. Y Tant Col! a'r 'Llatai'r Haf. O'rpedair.yroreu, yn ddiameu ydyw cynyrch Llatai'r Haf, a'i eiddo ef yw'r gada:r. Yn gywir, GIanaman, RHYS J. Huws. Rhagfyr 22ain, 1913. [pymunir arnom gyhocddi y Feirniadaeth hon. Serch ei bod beHach dipyn yn hen, am y credwn fod rheswm digono! tros hynny, yrym yncydsynio a'r cais. Da gennyf ddeal mat Mr Emrys Lewis. MachynHetti, ydyw y buddugwr.—GoL.]

Advertising