Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

=-DETHOHON SEIAT.I

News
Cite
Share

=- DETHOHON SEIAT. I Nid cystadleuaeth yt-v yr yrfa Crcjf- yddoJ. Y mae pob gyrfa arali yn gys- tadleuaeth-rhedeg am y cyntaf. Mae fod y nail! yn enill yn tybied fod y Hail yn colli, mae hynyna yn myned i hanfod y syniad o yrfa yn mhlith dynion. Cystadleuaeth a chydymgais nid wyf yn gwyb- od am ddirn sydd yn meddu mwv o gryfder nad ydyw ei hanfod mewn cystadleuaeth. Tynwch gydymgais o fasnach, yna y mae'r olwyn yn sefyU ac yn myned i rydu. Bywyd masnach ydyw cyd- ymgais. Nid felly y dylai fod. Nid wyf yn dweyd nad ydyw Soc- ialaeth yn iawn. Nid wyf yn dweyd mat cydymgais yn erbyn I ein gilydd ddylai fod. Nid wyfyn. dweyd fel arall, nac yn d weyd nad yw sylfaeni cymdeithas yn holiol iawn, a bod eisieu gosod cymdeith. as i weithio ar ryw sylfaen heblaw cystadleuaeth. Y cwbl wyf yn dweyd ydyw, fel y mae yn bod yn y byd heddyw, fod gonestrwydd masnachol a phob math c fywyd yn troi ar gydymgais. Hyn sydd yn allu yn y byd, yn peri fod y naill eisio bod ar y blaen i'r Hall, ac yn syrnud y rhai sydd o'u cwm- pas yn ol. Y cryf sydd yn enill yn y rhedegfa, a methu, colli, mae y gwan. Dyna ddywedwn ni onide, Cryfaf treisied, gwanaf gwaedd- ed." Dyna gewch yn mhob cylch, cymdeithasol ac mewn gwleidydd- iaeth. Nis gwn am ddim byd mawr ar y ddaear yma nad cydym- gais sydd yn fwyaf o nerth ynddo. Ond nid yw hyn i fod yn yr yrfa grefyddol, yn hon, dywedir trwy amynedd rhedwn yr yrfa a osod -wydo'n biaen. Bron na feddyl- iwn y buasai y geiriau difynedig yn darllen fel y canlyn, pe buasai yr ysgrifenydd yn dweyd ei feddwl yn yr ochr nacaol, Trwy ddyodd- ef ac nid trwy ymgystadlu rhedwn yr yrfa a osodwyd o'n blaen." Nid cystadlusydd i fod, ond dyoddef. Mi fyddwn yn foddlon i fod ar ol. Nid ymgais i fod yn fawr mewn crefydd. Nid ymgais at fod y dyn mwyaf duwiol ynyr ardal. Y gair mwyaf yma ydyw dyoddef. Nid y mwyaf mewn crefydd, ond bod yn foddlon i fod yn olaf, y lleiaf. y gwanaf, y gwaelaf. Y mae eisio pregethu fel hyn y dyddiau hyn. Y mae dynion crefyddol, o sefyll faoedd uchel mewn cymdeithas ac o farn a dylanwad am eu crefydd. Eu crefydd ydyw yr achos eu bod yn enill y fath ddylanwad. Ni fuasech yn gosod y dyn yn y sefyll- la uchel y mae ynddi heddyw oni- bae am y cymeriad Cristionogol, nes y ma.e pobi yn meddwl mat llwyddiant ydyw hanfod crefydd, a bod y dyn yn grefyddol am ei fod yn Uwyddianus, ei fod yn meddu rhywbeth yn y llwyddiant yna sydd yn wobr. Ond nid trwy gystad- leuaeth, ond tn.\ y ddioddef; nid trwy weithio yn rnlaen, ond trwy ddyoddef. Bydd arnaf ofn y bydd llawer sydd wedi eu codi yn uchel yn gdrfod ymddangos yn y dydd mawr heb yr un goron, a phobi diawd, ddiwybod, sydd yn medru plygu yn foddlon i ewyllys yr Ar' glwydd, yn enill y goron, ac yn cael y blaen arnynt yn y rhedegfa. Nid bod yn enwog sydd yn gwneud dyn yn tawr, nid dyna sydd yn enill yr yrfa nid mawredd fel yna sydd yn enill goruchanaeth mewn bywyd ysbrydoL Mae yn rhaid dysgu dwevd, "Gwneler dy ewyllys. Rhaid peidio siarad yn erbyn Rhagluniaeth y nef—y bobi sydd yn gaUu edrych ar lesu yn oriau tywyll eu bywyd, dan feichi.au ac anhawsderau, yn medru ymostwng dan alhiog law Duw, dyna'r bobi sydd yn gryf, yn enill y goron, yn ymddangos ger bron y Barnwr wedi cael y goron,—trwy ddyodd ef, nid trwy Iwyddiant, y mae cyr- aedd, ac enill y gamp. Ond nid pob Surf ar ddyoddef ychwaith syddynsicrhau y goron. Nid dy- oddef mewn llwfrdra am na fedr dyn fod yn gryf t enill. Na, gan roddi heiblo bob pwys, a'r pechod sydd barod i'n hamgy-lchu,"—dyna y dyoddef, dyna yr endurance, y dal yna, ''gan roddi heibio bob pwys," dyna y ffurf ar dyoddef, dyna y frurf mewn crefydd sydd yn sicr- hau buddugoliaeth. lesu arist ¡\bllWb. "Deuwch ataf n bawb." Nid oes neb ibawb, ond lesu Grist. Y goreu o ddynion i rhyw 'ddosbarth y maent, i gyfoethog neu diawd, i henneu ieuanc. nid i'rddau. Ni fu yr .un pregethwr i bawb, er ei fodynpregeihuCrist i bawb. Yr wyf yn rhoi fy hun i lesu Grist, ond rhywfoddyp teimlo fy mod yn methu rhoi fy hun iddo. Eithr y mae ymdrechu rhoddi dy hunan i I Grist yri ymgyflwyniad iddo. Mi fedraf dreio pobpeth aral! a methu; ond nis gallaf dreio credu heb fedru. Cynydd mewn Profiad. Y mae eisieu i ni wneuthur cyn- ydd mewn profiad o ddylan- wad gwirioneddau y Beibi ar ein heneidiau. Yr oedd Paul yn gweddio am wybodaeth o Dduw, ac am gael bod yn ddefnyddiol, ac y mae cymeriad cyHawn yn cyL uno mecidylgarwch mawr a gweith- garwch mawr, ac ni gawn y ddau yn yr Apostol Paul, gan mat efe ydywy diwinydd mwyaf a'r cen hadwr mwyaf. Meithrinwnfedd- ylgarwch dwfn uwchben y Beibi, a sel a difrifoldeb uwchben dynion. Dod yn Gristion, bod yn dduwiol, sydd yn gadael yr argraff ddyfnaf ar y byd.

COLOFN Y LLENORI

Advertising