Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CYMANFA WESLEAID LER-I PWL…

BIRMINGHAM.I

PONTRHYDYGROES. I

JERUSALEM, WREXHAM.I

DYSERTH. I

ITRELOGAN. CYLCEDAITH LLANASA.…

CORWEN..-1

News
Cite
Share

CORWEN. -1 R' A CHYNGHERDD.—Cynhaliocld Wes- eu 'i-e BIVD, vn Mhafiliwn yr Eisteddfod, v a < w yr, dydd Merc'her,» Mawrth i- r r""dd chwiorydd parchus a frydd- in ) leg; wecU gwneudy parpariadau cyfaddasaf, yn ol eu harfer, a chawsant yr hyfrydwch o weled nifer luosog o ewyllys- wyr da yr Achos, wedi yrngasglu yn nghyd o'r dref a'r wlad 1 gydgylianogi on har- Iwyaeth. Cadeirydd y Cyngherdd yn yr h wyr ydoedd A. Romer Wynn, Ysw., Rug. Cyfeiliwyd gan Mr W. Bradwen Jones, a chafwyd gwasanaeth Madame Gertrude' Lees, a Mr Frank Nicholson, yn nghyda Miss Annie Rowlands, a Messrs Hum- phreys, Jones, Atkinson, a Williams. Yr oedd trefniadau wedi eu gwneud i gael dwy gystadleuaeth gerddorol—y naill i barti cymysg, ar "Yr Haf" (Gwilym Gwent), a'r llall, i leisiau meibion, "Y Milwyr Rhufeinig," gan Protheroe. En- illwyd ar y gyntaf gan gor o dan arwein- iad Mr Arthur Humphreys. Yn y gystad- leuaeth arall y cor buddugol ydoedd yr un a arweinid gan Mr W. Bradwen Jones—v beirniad cerddorol ydoedd Mr Wilfred Jones, R.A.M. DARLITH.-Nos Wener, Mawrth I3eg, ya Nghapel y Methodistiaid Calfmaidd, traddodwyd darlith ragorol ar Howell Harris, gan y Parch M. H. Jones, B.A., Ton Pentre. Y Cadeirydd ydoedd T. Dudley Morgan, Ysw., N. & P. Bank. CYFARFOD GWEINIDOGION. Prydnawn dydd Gwener, Mawrth 13eg, am 2 o'r gloch, yn Ysgoldy y Wesleaid, cynhaliwyd Cyfarfod Misol Gweinidogion Corwen a'r cylch, o dan lywyddiaeth Mr Prichard (A.), y Ddwyryd." Y Ddau Gyfamod," yn ol yr Epistol at yr Hebreaid ydoedd y mater i'w drafod yn y cyfarfod hwn. Parotowyd papyr ar y pwnc yn ol trefniad blaenorol gan y Parch Owen Hughes (W.). Agor- wyd ymddiddan pellach, gan y Parch John Williams (MC.). UN O'R LLU.

POPLAR, LLUNDAIN.

COEDPOETH.