Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

CYMANFA WESLEAID LER-I PWL…

BIRMINGHAM.I

PONTRHYDYGROES. I

News
Cite
Share

PONTRHYDYGROES. I CYMDEITHAS DDIWYLLIADOL. Y mae jtna rifres o gyfarfodydd wedi cael eu cyn ai ag sydcl heb eu cofnodi ar golofnau y Gwyliedydd Newydd. Cawsom ddau bapur ar rai o .brif gymeriadau yr Hen Destament. Y cyntaf ar Dafydd Brenin Israel," gan Miss Annie Jones, a'r Hall ar Daniel y Proffwvd," gan Miss Rachel Ann Davies. Yr oedd yn y ddau bapur esiamplau i'r oes hon ddod i'w meadu. Cymerodd y Gyrndeithas ran bwysig yn yr yrnddiddan, a chafwyd. amser da iawn, a phrawf cin bod yn datblygu fel Cymdeith- as. Credu Arnhferffaith yn llwyddo Hef- yd darllenwyd papur gan Mr William Ed- wards ar y testyn uchod. Gwnaeth sylw ar lawer o bynciau y byddwn. yn caru siarad llawer arnynt, ond dangosodd ei hun yn feistrolgar yn y ffordd y cerddodd. Carem gael hamdàen eto ar y testyn da hwn. Cymerodd y brodyi canlynol ran yn yr yrnddiddan, sef ein Hathraw, y Parch G. Hughes, B.A., Mn D. J. Davies, John R. Jones, Samuel Edwards, a John Da.vies. Daeth y Gymdeithas allan yn fVvvd iawn ar y materion a godwyd o'r papur. Pas- iwyd pleidlais 0 ddiolchgarwch i'r siarad- I wr am barotoi mor dda i ateb chwaeth Cvmcleithas o bobl ieuainc.. Goronwy Owen."—Darllenwyd papur ar y testyn hwn gan Sarah Jenkins. Y mae'n rhaid addef iddi ddewis testyn teil- wng iawn, a gwnaeth gyfeiriadau at y bardd maAvr oedd mor amlwg, ac a lan- wodd gylch mor bwysig. Nid' oes raid dweyd ini fel Cymdeithas gael gwiedd o'r fath oreu wrth wrando ar y papurhw. Siaradwvd llawer ani y beirdd a barddor iaeth. Gwelwyd oddiwrth y papur Gymdei thas y buasai y byd j wag heb Goronwy Owen. Pasiwyd pleid- j lais o ddiolchgarwch i Miss Jenkins arTI I chwilio hanes y gwr mawr hwn, a'i dradd- odi yn y Gymdeithas er budd i ni ac iddi hithau. LOGAN.

JERUSALEM, WREXHAM.I

DYSERTH. I

ITRELOGAN. CYLCEDAITH LLANASA.…

CORWEN..-1

POPLAR, LLUNDAIN.

COEDPOETH.