Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

 1(j(t')¡{)jJ\jJ)jJ\r\J.¡\\),,iI\j)b.r;k!><:jJAq;)A.0)\-()Ají\,jJ)¡{J\jJ\)A),,),"I'()JJ  f^ ?I V^ II Y LLYFRFA ) U f m m > yt%& z5i-5^% 5 S/AN ? ? I. wr}r¥1 ¿ ¡J)Åj)J\j\fl/ijj\,jj!ij}lJ\"&f¡/i'Jj)",f)'IJ),jj)"'N\I)J\'JI.IJ¡,)i¡'J\,Îi,'fl/i;jj)7i¡)'" :fff.ffffp4fff(({ Llyfrau Newydd. s. d. John Evans, Eglwysbach, by J. Hum- phreys. 1 2 Robert Humphreys, by Edward Rees, J.P. 1 2 The Seven Cries from the Cross, by Ebenezer Morgan 1 2 Manuals for Christian > Thinkers The Psychology of the Christian Lite, by E. S. Waterhouse, M.A., B.D., 1 2 Miracles, by Frederic Platt, B.D., 1 2 Religious Experience, by T. J. Lock- yer, B.A. ••• 1 2 The Books of the New Testament, by J. S. Banks, D.D. 1 2 The Cambridge Companion to the Bible 1 2 Central Questions of Faith, by J. S. > Banks, D.D. 1 2 Methodism, by H. B. Workman, D.Litt. 1 2 Love and Life. The Story of J. D. Brash, by his Son. 2 10 Religious and Religion, by J. H. Moul- ton, D. D. 3 6 "The Bible Its origin, significance, and > abiding worth, by A. S. Peake, M.A., D. D. 6 0 The Person of Jesus Christ, by H. R. Mackintosh, D.D. 10 6 Charrlber's 20th Century Dictionary 3 6 Yr oil yn Post Free am y pnsiau uchod. LLESTRI9 R TRYSOR Y Beibl yng ngttai Beirniadaeth Ddiweddar, dan Olygiaeth Tec"U7 33va.rtis, J3.29L«9 ac E. Teg1.a. jOetvl^s. Pris 2/1 Oj Post Free. Hanes Wesleyaeth Gymreig GAN Y Parch. Hugh Jones, D.D. toeaalr Oyfrolm Hardd, 6s. 60.. yr un. ? %??t  M J?!! Rhoudwch eich enw i'r Dosbarthwr ar unwaith. Gellir cael P*ar;'un Hardd, Photo o Dr. Hugh Jones, newydd ei dynnu gan yr arlun- ydd enwog Mr Wickens, Upper Bangor, > ■, Pris: size 18 x 8, post free. Un Mawr, size 18 x 14 ;s. 6c., post free. I'w cael o'r Bookaoom, an an gyda'r archeb. '< \IJ.IJ.IJ.09\IJ.II.g.Æ.I('lj\("J.J.,1(('lj0I/lj GW' ? Ceir y cyfan drwy ein Dosbarthwyr Lleol. ||j ? V? OLL YN POST FREE. !S ? Anfonwch am ein CATALOGUE NEWYDD. Ip#$i '>v r s>j £ 5 ? ? Pob Archebion a Thaliadau i'w han fon i W, ■ Wi It' || r,bl 1 Bookroom, Bangor II M £ ,iolll.. SI. lj;'lt{1.I"I\{q1U"I.U.l tJjj.tt"1U'"  ?!<)\?f\ Wesleyaid Cymrelg Croesoswallt. Old Welsh Fair AND ? ? ? i&F Sale of Work YN YR Assembly Rooms, Ebrill 22 a 23, 1914. L iS?  Gwerthir Nwyddau o bob math, CynyrcMon Amaeth- yddiaeth, Ecc. Paratoir Lluniaeth a Danteithion. Cenir ar y Delyn gan Telynor Mawddwy. Caneuon, Adroddiadau, 4 Cywreinfa, Oriel, kic. YN EISIEU CEIDWAD Y CAPEL (Caretaker) i Fynydd Seion, Prince's Avenue, Ler- pwl. Ty cyfleus i fyw ynddo. Ceisiadau i'w hanfon i'r Ysgrifenydd, gan yr hwn y ceir pob manyiion— MOSES HUGHES, Sunnybank," Mount Pleasant Road, New Brighton, Cheshire. GENEDIGAETH. [Anfoner blaendal o Swllt gyda nodion o Enedigaethau, &c.] BURNS.-SUl, Mawrth 8fed, priod Mr. W. Burns, Photographer, Glynceiriog, ar fab (cyntaf- anedig). D. ROBERTS, TELYNOR MAWDCWY, BARMOUTH. Beirniad Cerddorol, Datganwr Penillion a Thelynor, Athraw Telyn a Chanu gyda'r Tannau. Awdwr a chyhoeddwr Y "TANT AUR," sef Gwcrsiyfr ar yr uchod. Pris Is. a Is. 6c. Cludiad 2g. Offerynau Cerddorol o bob math ar werth. Llinell arbenig mewn Telyn a Pherdoneg. _n .c_ Uyfr Ne,.vydd Pi" Oes. "Moesau Henafol" GAN Y PARCH. J. HUGH WILLIAMS, Ystumtuen, Mewn atebiad i haeriadau fod Cristionogaeth wedi atal cynydd y byd, ac y dylai pregethwyr fynd at y caib a'r rhaw. PRIS SWLLT I'W CAEL GAN YR AWDWR. Y fil gyntaf -wedi gwerthu allan. NEWID CYFEIRIAD. Dymuna y Parch. J. Roger Jones arnom gyhoeddi ei fod wedi newid ei drigfod o 6, Haley Street, 6, H, i.. Queen's ac'mai yno yr dylid an 1 pob llythyrau. yn y dyfodoi. j

[No title]

Ai Ffug ynte Ffaith ydyw ?I